Subsidies - Provinciale Landbouwkamer

Koe en kinderen

Subsidie voor een imagoactiviteit

Verenigingen die actief zijn in de provincie Antwerpen kunnen een keer per jaar een toelage van 200 euro per activiteit aanvragen voor de organisatie van een imagoactiviteit. Voorbeelden zijn opendeurdagen op bedrijven, fietszoektochten die in het teken van de sector staan...  Je vraagt de toelage één maand op voorhand aan via het aanvraagformulier. Na het evenement bezorg je de Provinciale Landbouwkamer een kort verslag.

Subsidie voor een klasbezoek

Land- en tuinbouwers die een klas en/of school op hun bedrijf ontvangen, kunnen een toelage van 100 euro per klasbezoek aanvragen.