Projectsubsidies voor innovatieve projecten in de inclusieve economie

De provincie Antwerpen lanceerde een nieuwe oproep naar projecten in de inclusieve economie. Deze oproep werd op 2 oktober 2020 afgesloten. In het reglement nemen we nieuwe doelstellingen op. Wil je de subsidie aanvragen, dan moet je project voldoen aan minstens één van de  drie hoofddoelstellingen:

-      je biedt tewerkstelling voor kwetsbare groepen

-      je biedt hen ondersteuningsnetwerken op de werkvloer

-      het werk vindt plaats in flexibele leeromgevingen

Voor welke organisaties?

Je kunt de projectsubsidie aanvragen als je organisatie een van de volgende vormen is:

-      elke organisatie in een vennootschaps- of verenigingsvorm uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die meerdere doelgroepmedewerkers tewerkstelt.

-      publiekrechtelijke overheden die meerdere doelgroepmedewerkers tewerkstellen.

Dit wil zeggen dat ook bedrijven uit de reguliere economie een subsidie kunnen aanvragen voor projecten die kwetsbare groepen tewerkstellen, of voor samenwerkingen met sociale-economiebedrijven. 

Bijkomend moet je organisatie de hoofd- of deelwerking uitoefenen op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Hoeveel?

Wordt je project goedgekeurd, dan kun je rekenen op een projectsubsidie tot 75% van de totale projectkost. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per jaar en 250.000 euro in totaal, gespreid over maximaal vier jaar.

Wat wordt er gesubsidieerd?

Zowel de personeelskosten als de werkingskosten verbonden aan het project komen in aanmerking voor de impulssubsidie. Investeringskosten worden niet gesubsidieerd, daarvoor verwijzen we je naar het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen. Meer info over Trividend vind je op de website van de provincie Antwerpen.

Deadline

Je kon je project indienen tot en met 2 oktober 2020. 

Reglement

Alle info over de subsidie vind je in het subsidiereglement: 

Hoe dien je in?

Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt via het subsidieloket. Druk op de rode knop hier onderaan! 

  1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
  2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
  3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Bij het indienen van je subsidieaanvraag word je gevraagd of je een mandaat van je organisatie hebt om een subsidie aan te vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld de statuten van je organisatie zijn waarin je vermeld staat als bestuurder. Indien je geen statuten hebt (gemeenten, sommige scholen,...) kan je gebruik maken van het mandaatformulier via deze link. Indien je geen mandaat hebt kan je een bewijs van machtiging toevoegen, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging kan je vinden via deze link. Deze documenten dienen ingevuld en ondertekend te worden, dus het is aangeraden om deze alvast in orde te brengen alvorens te starten met je digitale aanvraag.

Technische vragen over indienen van je project? Contacteer dan carine.vermeulen@provincieantwerpen.be of  via T 03 240 58  68

Inhoudelijke vragen? Mail ons via inclusieve_economie@provincieantwerpen.be, bel ons op 03 240 58 38 of 03 240 61 56, of neem een kijkje op de pagina van team Inclusieve economie. Je kunt er het webinar en de presentatie van 30 juni '20 herbekijken, en je vindt er ook een FAQ (veelgestelde vragen) over de projectsubsidies. 

Nieuw sinds 2019 is dat je ook een begrotingsdocument invult.

Dit kun je hier downloaden: