Maak kennis met {beek.boer.bodem}

Op vrijdag 23 oktober 2020 organiseert {beek.boer.bodem} een demodag voor alle landbouwers en natuurbeheerders. Tijdens een wandeling om 10.15 of om 13.15 uur krijg je meer uitleg over klimaatrobuuste teelten zoals sorghum. En je leert de werking van peilgestuurde drainage en stuwen beter kennen. 

Status
Inschrijvingen afgesloten
Datum
  • vrijdag 23 oktober 2020 van 10.15 uur tot 14.45 uur
Prijs
gratis
Uiterste inschrijfdatum
woensdag 21 oktober 2020
sfeerbeeld_beekboerbodem

Ben je landbouwer of natuurbeheerder in het afstroomgebied van de Aa (Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar)? Dan ondervind je wellicht hinder van de sterk toenemende klimaatsveranderingen, zoals de lange droogteperiodes. Wil je je wapenen tegen die evolutie? Klop dan aan bij {beek.boer.bodem}, de gebiedscoalitie waar onder andere de provincie Antwerpen, praktijkcentrum Hooikbeekhoeve en Boerennatuur Vlaanderen deel van uitmaken. {beek.boer.bodem} stelde een menu aan maatregelen samen waarop je als landbouwer vrijwillig kan inzetten. Denk bijvoorbeeld aan de omvorming van klassiek gedraineerde percelen naar percelen met peilgestuurde drainage, klimaatrobuuste teelten of de plaatsing van stuwen in perceelgrachten. 

Kom je graag naar de demodag op vrijdag 23 oktober? Schrijf dan snel in, de plaatsen zijn beperkt. 

Tijdens een geleide wandeling om 10.15 of 13.15 uur krijg je meer info over:

• peilgestuurde drainage en knijpstuwen (Boerennatuur Vlaanderen)

• klimaatrobuuste teelten zoals sorghum (praktijkcentrum Hooibeekhoeve)

• de watersysteemkaarten, die aangeven waar er mogelijkheden zijn om water te sparen voor droge periodes (Universiteit Antwerpen)

• beheerovereenkomsten: grasstroken langs waterlopen en grachten (Vlaamse Landmaatschappij)

Praktisch

De wandelingen die anderhalf uur duren, vertrekken om 10.15 en om 13.15 uur. Jij kiest het uur dat jou het beste past. 

Er zijn twee startpunten in Poederlee (Lille), zodat we de coronarichtlijnen optimaal kunnen respecteren. Je ontvangt de exacte locatie van jouw wandeling enkele dagen op voorhand. 

Coronarichtlijnen

We wandelen in kleine groepjes van maximum 15 deelnemers en voorzien voldoende afstand ten opzichte van elkaar. Iedereen brengt zelf een mond-neusmasker mee en draagt dit verplicht van begin tot einde.  

Voor de uitvoering van de projecten kan {beek.boer.bodem} rekenen op de steun van het landinrichtingsproject Water+Land+Schap, provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten. Voor de begeleiding op het terrein krijgt {beek.boer.bodem} financiële steun van het Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Volgende van de detaillijst