Online studienamiddag over leghennen

Gezien de evolutie van de COVID-19-epidemie in ons land gaan we voluit voor online studiedagen via Windows Teams Live. Je kan onze webinars dus volgen waar je maar wil!

Status
Inschrijvingen afgesloten
Datum
  • dinsdag 24 november 2020 van 14 uur tot 15.30 uur
Uiterste inschrijfdatum
maandag 23 november 2020

Op dinsdagnamiddag 24 november 2020 organiseert het Proefbedrijf Pluimveehouderij een virtuele studienamiddag over leghennen.

Wie ingeschreven is, ontvangt de dag voor de webinar een link om deel te nemen. Kan je er niet bij zijn? Geen probleem, we maken een opname van de webinar.

Programma 

14 uur: Inleiding door Iris Van Dosselaer, inhoudelijk manager Proefbedrijf Pluimveehouderij

14.05 uur: Fijnstof reduceren met perspectief

Naar aanleiding van de onderzoeken naar het effect van de veehouderij op de gezondheid van omwonenden, is het nodig om in gebieden met een hoge stofconcentratie in de buitenlucht, deze concentratie te verlagen. In het gebied van de Gelderse Vallei zijn de provincie Gelderland, de gemeenten en de veehouderijsector een traject gestart om hier invulling aan te geven. Er gebeurden metingen aan technieken die de emissie van fijnstof uit pluimveestallen kan verlagen. In deze inleiding brengt Hilko Ellen (WUR) de achtergronden van de problematiek en de resultaten van de metingen aan de technieken. Je komt ook meer te weten over de geschatte kosten. 

14.25 uur: VLAIO-project LegLanger

Naast voeder is de aankoop van de leghen de belangrijkste kost. Het langer aanhouden van leghennen is dan ook een belangrijke strategie. Vooral zonder kunstmatige rui. Zowel uit duurzaamheidsoverwegingen als om de rendabiliteit op het bedrijf te verhogen. Sarah Teerlynck (ILVO) geeft een korte introductie van het VLAIO-project LegLanger. 

14.45 uur: korte pauze

14:50 uur: MiteControl: Preventieve aanpak en monitoring rode vogelmijt infestatie op pilootbedrijven in België

De rode vogelmijt veroorzaakt grote economische schade die naar schatting oploopt tot 361 miljoen euro per jaar. In het kader van MiteControl werden drie IPM-strategieën ontwikkeld waarbij de infestatie gemonitord wordt en telkens twee preventieve, niet-chemische behandelingen gecombineerd worden. De behandelingen die worden uitgetest zijn plantaardige additieven, het uitzetten van roofmijten en het toedienen van autovaccins aan de hennen. In totaal worden elf pilootbedrijven verspreid over Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België opgevolgd gedurende een volledige legronde. Voor elke van de drie Belgische pilootbedrijven is de proef opgestart in juni 2020. Onderzoekers Hanne Nijs en Nathalie Sleeckx van het Proefbedrijf Pluimveehouderij geven ons deze stand van zaken van Interreg-project MiteControl. 

15.10 uur: Vragenronde

15.30 uur: Slotwoordje door gedeputeerde bevoegd voor Landbouw, Ludwig Caluwé

 

Organisator
Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW