Webinar: RAMBO op missie naar emissie-reductie in de varkenshouderij

Status
Datum
  • dinsdag 28 mei 2024 van 19.30 uur tot 21 uur
Prijs
Gratis
Uiterste inschrijfdatum
zondag 26 mei 2024

RAMBO is een project dat op zoek gaat naar innovatieve oplossingen voor emissiereductie. Tijdens deze webinar vertellen experts welke maatregelen en technieken potentieel hebben in de varkenshouderij en hoe ze deze verder zullen testen en evalueren. We zetten dagontmesting en het Total Circulair Farm Concept, een spoelsysteem voor mestputten in de kijker. Twee technieken die erg positief onthaald werden tijdens een Tour de Boer met demonstratie in februari. In de zoektocht naar haalbare oplossingen voorziet RAMBO ook individuele begeleiding. Veehouders kunnen zich kandidaat stellen voor advies op maat van hun bedrijf.

Programma

19u30
Verwelkoming

19u35
Kansrijke maatregelen en technieken voor emissiereductie – door Chari Vandenbussche (ILVO)

20u00
Ammoniakreductie op maat van jouw varkensbedrijf – door Pieter-Jan Delbeke (Boerenbond)

20u20
Dagontmesting en Total Circulair Farm Concept: toelichting met beelden – door Julia Krijnen (ZLTO)

20u45
Q&A – ook na elke presentatie is er ruimte voor vraagstelling.

21u00
Einde webinar

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht vóór 26 mei.

Contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Lisa Dejonghe (Inagro) E: lisa.dejonghe@inagro.be / T: 051 27 32 09
Bianca Aarts (ZLTO) E: bianca.aarts@zlto.nl / T: +316 18 56 36 98

Project RAMBO

RAMBO staat voor Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen. Het Interreg Vlaanderen-Nederland project wil maatregelen en technieken ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om aan de ammoniakemissienormen te voldoen. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management. Ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn worden meegenomen.

 

RAMBO is een project van Interreg Vlaanderen-Nederland, in samenwerking met: