Zorg aan Z

Datum
 • dinsdag 3 mei 2022 van 09.45 uur tot 16.30 uur
Prijs
gratis

Wist je dat de zorg een van de speerpuntsectoren van de Provincie Antwerpen is? Je komt alles te weten over ons flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid voor de zorg op dinsdag 14 december 2021 tijdens ons gratis event Zorg aan Z in het Provinciehuis.

Wat?

Zorgopleidingen en zorgorganisaties zien zich geconfronteerd met allerlei uitdagingen. Om daar antwoorden op te vinden, starten we vanuit de Provincie Antwerpen projecten op. Of we steunen initiatieven van anderen. Zorg aan Z laat je kennismaken met verschillende goede praktijken voor “anders leren”, “anders werken” en “schitteren” in de zorg.

Voor wie?

Zorg aan Z is er voor iedereen die werkt in of rond de zorg: zorgprofessionals, lesgevers in zorgopleidingen, sectororganisaties, onderzoeksinstellingen, beroepsverenigingen, beleidsmakers, …

Programma

09u45: Ontvangst
10u30: Welkom
10u45: Gedeputeerde Kathleen Helsen
11u00: Panelgesprek “arbeidsmarktuitdagingen in de zorg”
11u45: Panelgesprek “voorstelling UAntwerpen leerstoel Provincie Antwerpen Zorgberoepen in Evolutie"
12u40: Lunch
13u30: Parallelsessies over de projecten
15u10: Infobeurs, netwerkmoment, receptie
16u30: Einde

Provincie Antwerpen Leerstoel Zorgberoepen in evolutie (PAZOE)

Wat willen we met PAZOE bereiken?

 • De aantrekkingskracht en weerbaarheid van de Antwerpse zorgsector versterken.
 • Verschillende lopende projecten rond interprofessionele samenwerking tussen professionals en organisaties in de zorgsector verbinden.

PAZOE is een samenwerking van provincie Antwerpen, Universiteit Antwerpen Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen en het Gouverneur Kinsbergencentrum. PAZOE loopt gedurende 4 jaar tot eind 2025.

Leerstoelhouder is:
Dr. Giannoula Tsakitzidis (huisartsgeneeskunde en bevolkingsgezondheid)
Het kernteam bestaat uit:
Prof. Dr. Erik Franck (verpleeg- en vroedkunde)
Prof. Dr. Eva Goossens (verpleeg- en vroedkunde)
Prof. Dr. Josefien van Olmen (huisartsgeneeskunde en bevolkingsgezondheid)
Promotoren zijn:
Prof. Dr. Peter Van Bogaert (verpleeg- en vroedkunde)
Prof. Dr. Paul Van Royen (huisartsgeneeskunde en bevolkingsgezondheid)

Parallelsessies

 • ZORO: Ontdek de 4 ZORO-competenties: interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, intrapreneurship en ethisch handelen. Na deze workshop kan je beoordelen of de gratis ZORO-training relevant is voor jou, jouw studenten of jouw zorgorganisatie.
 • GHLOBO: Maak kennis met het concept van een hybride leeromgeving voor de zorg. GHLOBO ontwikkelt in samenwerking met Kwartier Z zo’n hybride leeromgeving voor provincie Antwerpen. Benieuwd of je kan deelnemen aan dit lerend netwerk en/of deze leergemeenschap? Volg dan zeker deze sessie!
 • Kwartier Z: Kwartier Z is ons skillslab met een realistische thuiszorgsetting en multifunctionele ruimte. Aan de hand van scenarioleren kan je het zelfvertrouwen en bepaalde competenties van jouw studenten versterken. Na deze workshop ben je geïnspireerd om hiermee zelf aan de slag te gaan in de klas en/of om met jouw studenten te komen oefenen in Kwartier Z.
 • Samen Werkt: Verwacht je tijdens deze workshop aan een intensieve onderdompeling in interprofessioneel samenwerken. Ben je een lesgever in een zorgopleiding? Ontdek hier hoe je onze toekomstige tools kan gebruiken tijdens jouw lessen. Ben je een zorgorganisatie? Misschien ben jij de volgende organisatie waar Samen Werkt de scan interprofessioneel samenwerken (IPSIG4U) komt implementeren.
 • Blijf aan Z: Benieuwd hoe je retentie kan verbeteren in de zorg? Blijf aan Z ontwikkelt 2 methodieken om retentie te verbeteren: 'Leiden' om te boeien en te binden, ontwikkeld door Fontys Hogescholen (NL) en 'Team Champions', ontwikkeld door Universiteit Antwerpen. Voor Team Champions kan je je nog aanmelden. Wil je graag de retentie van jouw zorgorganisatie beter opvolgen? Meld je aan als testorganisatie voor de ontwikkeling van het dashboard.
 • Hylas (Hybride Leeromgevingen bij Aanvang van de Studiekeuze): Vanuit haar flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid wil de provincie Antwerpen de zorgsector aantrekkelijker maken voor jonge tieners (10-14 jarigen) en hen met deze sector laten kennismaken. Zo hoopt de provincie kinderen en jongeren sterker te prikkelen voor een mogelijk studie- of beroepskeuze in de zorg. Wil je hierover mee nadenken of heb je interesse in de proeftuinen die we ontwikkelen? Volg dan zeker deze sessie.
 • Empowercare/zorgzame dorpen: Benieuwd hoe we met het project Empowercare het ondersteuningstraject Zorgzame dorpen verder uitwerken en testen? Samen met de gemeentes Lille en Herentals gaan we na of, en op welke manier, de acties en interventies leiden tot meer zorgzame dorpen voor senioren en 50-plussers met een chronische zorgnood. Daarnaast zetten we met het project ook in op de opleiding en ondersteuning van professionals. Zo leren professionals die te maken krijgen met kwetsbare buurtbewoners de empowerment-ondersteunende competenties aan vanuit een buurtgerichte insteek. 
 • Zorg & sociale economie: Provincie Antwerpen zet in op een sterkere samenwerking tussen sociale economie en de zorgsector. We bouwen verder op beproefde experimenten en gaan op zoek naar concrete manieren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betaald of onbetaald tewerk te stellen in de zorgsector. Wil je graag nieuwe ideeën of concrete trajecten realiseren in je organisatie? Neem dan deel aan deze sessie. 

Covid Safe

Zorg aan Z is een fysiek event met Covid Safe Ticket. Verder volgen we de dan geldende maatregelen.

 

Organisator
Gouverneur Kinsbergencentrum