Workshop klimaatvriendelijke melkveerantsoenen

'Klimaat’ is een hot-item dezer dagen, waarin ook de melkveehouderij een positieve rol kan spelen.  Klimaatbewust telen van voedergewassen met opbouw van organische stof in de bodem staat daarbij centraal. 

Datum
  • dinsdag 4 juni 2019 van 11 uur tot 15 uur

Meer vruchtwisseling is hiervoor een belangrijke maatregel en heeft als gevolg dat voederbieten, eigen geteelde granen of gras-klaver moeten ingepast worden in de gangbare rantsoenen op basis van maïs en gras. 

Het demonstratieproject KOE (Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer) ondersteunt veehouders met het aanpassen van teelt en rantsoen.

Deze workshops vormen het sluitstuk van het project. De resultaten van rantsoenproeven (ingekuilde voederbieten, geplette gerst, gras-klaver, …) op de Hooibeekhoeve komen aan bod.  Daarnaast bespreken we klimaatvriendelijke rantsoenen uit de praktijk. Verder is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussie met andere melkveehouders en de onderzoekers.

Programma

  • Zit er potentieel in het beperken van de broeikasgasuitstoot met een aangepast teeltplan?
  • Klimaatvriendelijke gewassen als voeder?
  • LUNCHPAUZE
  • Rantsoenproeven: geplette gerst, ingekuilde voederbieten en gras-klaver
  • Kostprijzen van zelf geteelde voeders
  • Klimaatvriendelijke melkveerantsoenen uit de praktijk
  • Uitwisseling ervaringen en discussie

Sprekers: Karen Goossens (ILVO Dier), Ilse Louwagie (Inagro), An Schellekens, Nick Rutten (Hooibeekhoeve).

Praktische informatie

Dinsdag 4 juni 
Van 11u tot 15u
Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel

Donderdag 20 juni
Van 11u tot 15u
ILVO Dier, Scheldeweg 68, Melle

Inschrijving 

Gelieve in te schrijven via onderstaande link.
In antwoord op onze bevestigingsmail kan je jouw ruwvoeranalyses en rantsoenen bezorgen zodat we deze kunnen bespreken tijdens de discussie.