Studiedag Vleeskippen

In oktober vinden onze jaarlijkse studiedagen plaats. Op 17 oktober kan je aansluiten in het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel en op 22 oktober in Shamrock in Tielt. 
 

Programma

13.30 uur: ontvangst

13.45 - 14.15 uur: Hoe ontstaan emissies?

14.15 - 15.30 uur: Wat zijn de wettelijke gevolgen verbonden aan emissies? Wat zijn de huidige erkende oplossingen om te voldoen aan wettelijke vereisten?

15.30 - 15.45 uur: pauze

15.45 - 16.15 uur: Hoe kunnen we NH3 verder reduceren - VLAIO-project KUIKEMIS

16.15 - 17 uur: DEMO Eyenamics: monitoring van broilers via cameraopvolging

17 - 17.30 uur: slotwoord door gedeputeerde bevoegd voor landbouw Ludwig Caluwé (enkel in Geel) en afsluitend netwerkmoment met hapje en drankje

Datum
  • dinsdag 22 oktober 2019

Studienamiddagen Vleeskippen

  • Donderdag 17 oktober in Proefbedrijf Pluimveehouderij, Poiel 77, Geel 
  • Dinsdag 22 oktober in Shamrock, Euromarktlaan 24, Tielt 

Telkens van 13.30 - 17.30 uur

Deelname is gratis. Schrijf je op voorhand in!

In samenwerking met Departement Landbouw en Visserij en Praktijkcentrum Pluimvee

 

 

Volgende van de detaillijst