Provinciale milieudag 8 juni 2021 - Mobiliteit verbindt

Datum
  • dinsdag 8 juni 2021 van 09.30 uur tot 17 uur

Het verkeer in je gemeente op een duurzame manier organiseren is een complex gegeven voor een lokaal bestuur. Het loont wanneer een mobiliteits- en milieuambtenaar deze uitdagingen samen aangaan. Milieu en mobiliteit zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, denk maar aan luchtvervuiling, versnippering van de natuur, geluidsoverlast, lichthinder, etc.

Kom op 8 juni tijdens de provinciale milieudag ontdekken hoe je als stad of gemeente het verkeer leefbaar én veilig kan organiseren met hart voor klimaat, gezondheid en natuur. Meer info over het programma en inschrijvingen lees je op onze website.