Webinar beleidskader wateradvies

Thema's

Wanneer je stedenbouwkundige handelingen uitvoert, kunnen die gevolgen hebben voor het watersysteem. Daarom moet bij de behandeling van een omgevingsvergunningsaanvraag een wateradvies gevraagd worden aan de waterloopbeheerder. Omdat ze meer dan 2.400 kilometer waterlopen beheert, is dat meestal de provincie Antwerpen. Om de kans op een positief wateradvies zo groot mogelijk te maken, heeft de dienst Integraal Waterbeleid een beleidskader opgesteld. Dat lichten we graag toe tijdens een webinar.

Status
Datum
  • vrijdag 5 maart 2021 van 09 uur tot 12 uur
Uiterste inschrijfdatum
maandag 1 maart 2021

Na de uitleg van de dienst Integraal Waterbeleid (DIW) over het beleidskader en de watertoetskaarten, komt VLARIO één en ander vertellen over de aansluitplicht van afvalwater, de keuring van riolering en de aansluiting op RWA of op DWA.

Verloop van het webinar

  • 9u00 Inloggen via de link die je na de inschrijvingsperiode ontvangt

  • 9u15 Verwelkoming door Wendi Sturm (teamverantwoordelijke Beheer DIW Provincie Antwerpen)

  • 9u30 Toelichting provinciaal beleidskader voor wateradviezen door Michiel De Mol (districtsverantwoordelijke DIW Provincie Antwerpen)

  • 10u15 Toelichting bij het gebruik van de watertoetskaarten door Yves Goossens (projectverantwoordelijke DIW Provincie Antwerpen)

  • 11u00 Toelichting aansluitplicht afvalwater, keuring riolering door Riet Lismont (projectleider kennisbeheer VLARIO)

  • 11u45 Vragenronde

  • 12u00 Einde

Volgende van de detaillijst