Infomarkt over de Kempense Meren in Mol

Thema's

De provincie Antwerpen start dit najaar met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Kempense Meren II. Het planningsgebied bevat het Zilvermeer, zijn ruime omgeving en enkele zones in Postel-Zuid. Alvorens het nieuwe PRUP uit te werken, is iedereen welkom om over de aanpak suggesties en opmerkingen te geven. Op de infomarkt krijg je de nodige informatie en via de publieke raadpleging kun je officieel reageren.

Datum
  • woensdag 13 september 2017 van 18 uur tot 21 uur

Naar een nieuw evenwicht tussen recreatie, ontginning, landbouw en natuur

Het domein van het Zilvermeer is volgens het gewestplan nog steeds een gebied waar zandontginning mogelijk is. Om de bestaande recreatie op het Zilvermeer te behouden, zoekt de provincie Antwerpen naar een vervangend gebied voor zandontginning. Op een andere locatie zand ontginnen, leidt onvermijdelijk tot verschuivingen in de nabijgelegen landbouw- en natuurgebieden. In Schansheide blijven de bestaande waterwinning van PIDPA en de natuur- en bospercelen behouden. Het vervangend gebied voor zandontginning wordt voorgesteld in Postel-Zuid waar ook gebieden aangeduid zijn voor de realisatie van Europese Natuur. De provincie Antwerpen werkt dat uit in het PRUP Kempense Meren.

De publieke raadpleging

Alvorens het nieuwe PRUP uit te werken, is iedereen welkom om over de aanpak suggesties en opmerkingen te geven. De provincie Antwerpen legt drie documenten voor aan alle geïnteresseerden:

1. de startnota: beschrijft over welk gebied het PRUP gaat, wat de provincie Antwerpen met het PRUP wil bereiken en welke alternatieven ze onderzoekt.

2. de procesnota: beschrijft het proces om tot een definitief PRUP te komen namelijk welke overheidsinstanties eraan meewerken, hoe de burgerparticipatie verloopt en wat er gebeurt met de input van burgers.

3. de landbouwnota: beschrijft de huidige landbouwsituatie en geeft een overzicht van alle instrumenten die de overheid kan inzetten om de effecten op landbouw te beperken.

Op de infomarkt verneem je de inhoud van deze nota's en via de publieke raadpleging kun je officieel reageren.

Benieuwd?

Ben je benieuwd naar de details van het PRUP Kempense Meren? Heb je suggesties, specifieke informatie of bedenkingen voor een nieuw evenwicht tussen recreatie, zandontginning, landbouw en natuur? Kom dan naar de infomarkt op woensdag 13 september en laat je stem horen. Je komt langs wanneer het jou past tussen 18 en 21 uur.

Je vindt ook heel wat informatie op de webpagina van het PRUP Kempense Meren II.