Infomarkt in Geel

Thema's
Datum
  • donderdag 10 oktober 2019 van 19 uur tot 21 uur

Minder vrachtverkeer door Geel

De provincie Antwerpen wil het doorgaand (vracht)verkeer uit de kern van Geel halen. Daarom maakt ze het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Regionale ontsluiting Geel bis. Dat plan zoekt naar een manier om de Ring van Geel (R14) met de N118 te verbinden

5 alternatieven

De online bevraging en twee dialoogmarkten in 2018 leverden een groot aantal mogelijke alternatieven op. We onderzochten alle voorstellen en weerhielden er vijf. Over welke alternatieven het gaat, en hoe we tot die selectie kwamen, lees je in de startnota van het PRUP ‘Regionale ontsluiting Geel bis’. Het tweede deel van de startnota legt uit hoe we de haalbaarheid van elk alternatief bepalen. We zullen daarvoor telkens het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,... berekenen. Dit tweede deel leidt tot de zogenoemde plan-MER of plan-milieueffectenrapportage. 

Publieke raadpleging

Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 loopt de publieke raadpleging over de startnota. Je kunt dan de startnota inkijken en er je mening geven over geven. Hoe je dat doet, lees je op de webpagina over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis

Infomarkt

Op donderdag 10 oktober 2019 organiseren we een infomarkt. Je vindt dan een samenvatting van de startnota op posters en je kunt vragen stellen aan de projectleiders. De infomarkt is toegankelijk van 19 tot 21 uur. Je komt langs wanneer het jou past.