Openbaar onderzoek over PRUP Groengebied Terhagen Boom

Thema's

De oude kleiputten in Terhagen, op de grens van Boom en Rumst, zijn een omvang- en reliëfrijk gebied. Geschikt dus voor een golfterrein, wat de Vlaamse overheid in het gewestplan ook als bestemming aangaf maar in werkelijkheid nooit gerealiseerd werd. Met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Groengebied Terhagen Boom wijzigt de provincie Antwerpen de bestemming naar natuurgebied met zachte recreatie en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. Dit wil zeggen dat het gebied groen en toegankelijk blijft.
De provincieraad keurde het ontwerp-PRUP goed. Tijdens het openbaar onderzoek, van 21 november tot en met 19 januari 2023 kan iedereen dat ontwerp inkijken en erop reageren.

Inkijken

Tijdens het openbaar onderzoek, van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023, kun je het ontwerp-PRUP gaan inkijken in het provinciehuis en de gemeentehuizen van Boom en Rumst. Je vindt het dan ook op de webpagina over het PRUP Groengebied Terhagen Boom.

Tip: Bezoek de infomarkt voor een samenvatting van het ontwerp-PRUP en om vragen te stellen aan de projectleider. Je komt langs wanneer het jou het beste past op woensdag 30 november 2022 tussen 19 en 21 uur in het gemeenschapscentrum de Gam in Rumst (Kard.Cardijnstraat 31).

Reageren

Reageren op het ontwerp-PRUP doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023 en gericht aan de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan procoro@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • aan de Procoro, Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • aan het gemeentebestuur van Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst;
  • aan het gemeentebestuur van Boom, dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens de infomarkt op woensdag 30 november 2022.

Meer informatie vind je op de webpagina over het PRUP Groengebied Terhagen Boom.

Datum
  • van 21 november 2022 tot 19 januari 2023
Organisator
Dienst Ruimtelijke Planning