Publieke raadpleging over PRUP Kloosterveld-De Zwaan

Thema's

De eerste documenten, de start- en procesnota, van het PRUP Kloosterveld-De Zwaan zijn klaar. In de startnota staat wat we met het PRUP willen bereiken en in de procesnota hoe we het PRUP opmaken. Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van maandag 25 september tot en met donderdag 23 november 2023, kan iedereen zijn of haar mening over de startnota geven. 

Datum
  • van 25 september 2023 tot 23 november 2023

De start- en procenota inkijken, doe je vanaf 25 september 2023:

We organiseren ook een infomarkt op donderdag 5 oktober 2023. Je leest daar op posters een samenvatting van de nota’s en je kunt er vragen stellen aan de projectleiders.

Reageren doe je schriftelijk, van maandag 25 september tot en met donderdag 23 november 2023, op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
  • via het digitale inspraakformulier (beschikbaar vanaf maandag 25 september 2023);
  • per aangetekende brief aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • bij afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • aan het gemeentebestuur van Brecht, dienst Omgeving, Gemeentepark 1, 2960 Brecht;
  • aan het gemeentebestuur van Schoten, dienst Ruimtelijke Ordening, Verbertstraat 3, 2900 Schoten;
  • aan het gemeentebestuur van Brasschaat, dienst Ruimtelijke Ordening, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat;
  • tijdens de infomarkt op donderdag 5 oktober 2023.

Surf voor meer informatie naar de webpagina over het PRUP Kloosterveld De Zwaan.