Openbaar onderzoek ontwerp-PRUP Kempense Meren II

Thema's

Om de bestemmingen van een aantal gebieden in de regio van de Kempense Meren in overeenstemming te brengen met de huidige beleidsvisies, stelt de provincie Antwerpen een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (of PRUP) Kempense Meren II op. Een PRUP wijzigt de bestemmingen van een of meerdere zones op het gewestplan en/of legt bijkomende regels op. Op die manier bepaalt het ook de (nieuwe) voorwaarden waaraan toekomstige stedenbouwkundige vergunningen in die gebieden moeten voldoen. Het ontwerp-PRUP Kempense Meren II zoekt daarbij naar een nieuw evenwicht tussen recreatie, ontginning, natuur en landbouw in de streek.

Datum
 • van 5 februari 2024 tot 4 april 2024

Het openbaar onderzoek loopt van 5 februari tot en met 4 april 2024. Tijdens deze periode van 60 dagen kun je het ontwerp-PRUP, de ontwerp-plan-MER, de ontwerp-inrichtingsnota en het grondruilplan inkijken. Dat doe je:

 • Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
 • Gemeentehuis Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
 • Gemeentehuis Retie, Markt 1, 2470 Retie
 • Administratief Centrum van Dessel, ‘De Plaetse’, Hannekestraat 1, 2480 Dessel
 • ‘Huis van de Stad’ Lommel, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel
 • Tijdens de infomarkt op 20 februari 2024, van 19 tot 21 uur, in Ecocenter De Goren, Postelsesteenweg 71 , 2400 Mol

 

Iedereen is vrij om tijdens de duurtijd van het openbaar onderzoek een opmerking of bezwaar in te dienen. Dat doe je schriftelijk op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan procoro@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekende brief aan de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen (houdt het verzendbewijs bij);
 • via afgifte tegen ontvangstbewijs:
 • in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • in het gemeentehuis Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol;
 • in het gemeentehuis Retie, Markt 1, 2470 Retie;
 • in het Administratief Centrum van Dessel, ‘De Plaetse’, Hannekestraat 1, 2480 Dessel;
 • in het ‘Huis van de Stad’ Lommel, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel;
 • tijdens de infomarkt op 20 februari 2024, van 19 tot 21 uur, in Ecocenter De Goren, Postelsesteenweg 71 , 2400 Mol

 

Belangrijk: alle opmerkingen en bezwaren moeten gericht zijn aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) van Antwerpen, ook als je deze afgeeft bij bv. een van de vier gemeenten.
De Procoro bundelt en coördineert alle correct ingediende opmerkingen en bezwaren en stel op basis daarvan een gemotiveerd advies op voor de Provincieraad. Je krijgt geen persoonlijk antwoord.

 

 Klik voor meer informatie over dit PRUP door naar de webpagina van het PRUP Kempense Meren II.