Inspraakmoment zone Olympiadelaan Herentals

Thema's

Tweede inspraakmoment rond ontwikkeling van een PRUP voor de zone Olympiadelaan Herentals op 12 december 2018 in de Foyer van CC 't Schaliken. 

Datum
  • woensdag 12 december 2018 van 19 uur tot 22 uur

De provincie Antwerpen ontwikkelt op termijn een Provinciaal Uitvoeringsplan (PRUP) voor de zone Olympiadelaan Herentals. Zij geeft inspraak aan de lokale bevolking, en betrekt hen mee in het denkproces door de organisatie van participatiemomenten, workshops en/of infomarkten.

Een eerstvolgend inspraakmoment is gepland op 12 december 2018. Dit zal doorgaan in de Foyer van Cultuurcentrum 't Schaliken, Grote Markt,  in Herentals. Inwoners van dit gebied en lokale geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Kom je? Dan is het fijn als je vooraf inschrijft via deze link naar onze webpagina (graag voor 6 december a.s).

Bedankt! Zo help je ons enorm bij de praktische organisatie! 

Meer info vind je terug via de webpagina PRUP Olympiadelaan Herentals.
 

Organisator
Dienst Ruimtelijke Planning

Volgende