Overleg buurt Schotelven Arendonk

Thema's

Vanuit de provincie Antwerpen onderzoeken we de toekomst van de groep bedrijven die gelegen zijn aan Schotelven, ter hoogte van de Hubo-winkel. Deze spontaan gegroeide situatie is waardevol, maar kan op termijn misschien beter ruimtelijk geordend worden. Wat kunnen we doen om deze plek voor bedrijven en de buurt te verbeteren? Dit maakt deel uit van een breder onderzoek naar ruimte voor ondernemen in Arendonk. Heeft u hiervoor interessante informatie? Neem dan deel aan dit overleg zodat we van bij de start zoveel mogelijk informatie kunnen meenemen.

Datum
  • dinsdag 26 september 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur

Wat gaan we doen?

Op dinsdag 26 september 2023 om 19u30 ontvangen wij de buurtbewoners en bedrijven in zaal De Wamp (Deroissart 5, Arendonk). We zoeken antwoorden op vragen zoals: Wat zijn vandaag jullie bezorgdheden over jullie woon- of werkomgeving? Hebben jullie al ideeën of plannen? Zijn er manieren waarop buurt en bedrijven elkaar kunnen versterken? Denk daarbij bijvoorbeeld aan energiedelen, veiliger verkeer, gedeeld gebruik van ruimte, enzoverder.

Wat gebeurt er nadien?

De conclusies, vaststellingen en aandachtspunten van de avond verwerken we, samen met andere informatie, in de startnota van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). In die startnota zal je lezen wat we met het PRUP willen bereiken. De opmaak van zo’n PRUP neemt wel wat jaren in beslag en de wetgeving voorziet een aantal momenten waarop u als burger officieel op documenten kunt reageren.

Waarom dit PRUP?

De laatste jaren lag de nadruk sterk op het verdichten van dorpskernen met woningen. Een levendig dorp heeft voor huidige en nieuwe inwoners echter ook ruimte nodig om bijvoorbeeld te werken, toegankelijke groene ruimte om te verpozen en voorzieningen. Dat willen we hier op maat van de buurt doen. Een speciale focus ligt op ruimte voor ondernemers die de afgelopen jaren uit dorps- en stadskernen in onze provincie verdwijnen. Dit zorgt er ook voor dat we ruimte op bedrijventerreinen kunnen vrijwaren voor die bedrijven die niet combineerbaar zijn met wonen. Dat hangt dan weer samen met het onderzoek dat we in heel Arendonk voeren rond ruimte voor ondernemen.

Werk jij mee?

Kom dan op dinsdag 26 september 2023 om 19u30 in zaal de Wamp. Om voldoende begeleiders en werkmateriaal te voorzien, zou het handig zijn om te weten hoeveel mensen er komen. Bedankt dus om je via onderstaande knop in te schrijven.

Op de hoogte blijven?

Surf dan regelmatig naar de webpagina over ons onderzoek 'Ruimte voor ondernemen in Arendonk'. Je kunt je daar ook inschrijven op een nieuwsbrief over dit onderzoek en het PRUP.

Organisator
Dienst Ruimtelijke Planning