Plant mee: een boompje vandaag, voor de bewoners van morgen

Wij planten een nieuwe woonwijk. En dat is geen schrijffout. Want samen met professionals en vrijwilligers van alle leeftijden planten we dit jaar 130.000 bomen aan in de hele provincie. Zodat de bewoners van onze bossen ook in de toekomst nog een thuis zullen hebben. En wij kunnen blijven genieten en ontspannen in onze prachtige bossen. Plant je mee?

Datum
  • van 18 november 2023 tot 31 maart 2024

Tijdens het plantseizoen (midden november - midden maart) organiseert de provincie Antwerpen samen met de Antwerpse Bosgroepen verschillende plantacties op gronden die speciaal voor bebossing werden aangekocht of vrijgemaakt. Iedereen is welkom om deel te nemen aan één van deze plantacties (voor sommige acties vragen we om voordien in te schrijven):

Plant met ons mee:

Datum Locatie  Status Verantwoordelijk
25/02/24 Mansbroekveld, Bornem 13.00 - 16.00 uur. Zonder inschrijven Bosgroep Antwerpse Gordel

Bekijk je deze site mobiel? Scrol naar rechts in de tabel voor meer info.

Voorzie kledij aangepast aan het weer en laarzen die vuil mogen worden. Wij zorgen voor het nodige materiaal.

Waarom koopt de provincie zelf grond om te bebossen?

Provincie Antwerpen wil 150 ha bebossen tegen 2024. Om deze ambitieuze doelstelling waar te maken, zetten we alles op alles: we gaan op zoek naar interessante gronden, onderhandelen en kopen grond aan, we maken provinciale gronden vrij voor bebossing. We ons focussen hierbij op gronden rond de provinciale groendomeinen of grenzend aan provinciale waterlopen. Dat alles doen we om onze natuur én onze mensen gezond te houden. Benieuwd hoeveel boompjes we al plantten? Tel mee met onze bosteller.