Meer dan 2 omgevingsvergunningen per dag

publish date
17.06.2020

Nog nooit kwamen er bij de provincie zoveel omgevingsvergunningsaanvragen binnen dan in 2019. De deputatie besliste over meer dan 750 aanvragen ingediend door kleine en grote bedrijven uit allerlei sectoren. Die toename is volledig toe te schrijven aan het aantal aanvragen horende bij een inrichting van klasse 1.

Raadpleeg het rapport ook op je smartphone

Hoe verklaren we die toename? Grotendeels omdat het stelsel van vergunningen sinds 2017 veranderd is. Sindsdien moet men slechts 1 (omgevings)vergunning aanvragen voor tal van activiteiten (stedenbouwkundige, natuur, milieu, …). Maar dat betekent dat de provincie die voorheen enkel de milieu- en natuurvergunning behandelde, meer aanvragen te verwerken krijgt. Dat 2019 een piekjaar zou worden met een stijging van het aantal beslissingen over aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten met 25% ten opzichte van 2018 hadden we niet direct verwacht.

De omgevingsvergunning vraagt een integrale aanpak en heel wat expertise van ingenieurs, wetenschappers en andere deskundigen in allerlei thema’s en domeinen. De provinciale omgevingscommissie (POVC) brengt alle experten rond de tafel, in het belang van een goede samenwerking en een probleemoplossende aanpak. De POVC adviseerde de deputatie in 2019 bij 65% van alle aanvragen.

De provincie gaat er ook prat op dat de omgevingsvergunning een belangrijk uitvoeringsinstrument kan zijn met het oog op het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).De provincie waakt over een gezonde evenwicht tussen innovatieve bedrijfsvoering en de bescherming van ons leefmilieu, tussen economie en ecologie. Vorm geven aan een duurzame toekomst ligt de provincie nauw aan het hart. Daarom hecht de provincie veel belang aan een efficiënte, robuuste en kwaliteitsvolle vergunningverlening. Hoewel de nieuwe regeling van de vergunningsverlener verlangt van meer markten thuis te zijn alsook meer aanvragen te verwerken, staat de provinciale aanpak nog steeds overeind, zonder verlies aan snelheid.