Skip to main content

Aan de slag met houtige kleine landschapselementen

KLE’s en vooral de houtige KLE’s spelen een grote rol voor onze biodiversiteit, bieden heel wat voordelen voor de mens en bepalen mee het landschap. Toch verdwijnen ze en gaat hun kwaliteit achteruit door een gebrek aan kennis en onderhoud. Gelukkig merken we ook een hernieuwde interesse en de wil om goed te beheren. Door kennis te delen en praktische tools uit te werken, zetten we als provincie volop in op het herstel en de aanleg van kleine landschapselementen op ons grondgebied.

Wetenschappelijk rapport houtige KLE's

 

Experten van provincie Antwerpen, ForNaLab (Ugent) en Bos+ bundelden de krachten voor de vormgeving van een wetenschappelijk onderbouwd rapport rond lijnvormige KLE’s. Dit rapport kreeg de naam: 'Rapport Ecologisch beheren en aanplanten van bomenrijen, houtkanten en heggen in de provincie Antwerpen.' Het uitgebreide rapport mikt erop handvaten te bieden voor ecologisch beheer en aanplant van bomenrijen, houtkanten en hagen in de provincie Antwerpen.

Praktische brochure houtige KLE's

Ondertussen wordt achter de schermen gewerkt aan een praktische brochure over het beheren en aanplanten van houtige KLE’s . De informatie van het wetenschappelijke rapport wordt hierin samengevat en geïllustreerd. De nadruk ligt vooral op de begeleiding van de beheerkeuze op het terrein via praktische, duidelijke beslissingsbomen, aanplantingsschema’s en concreet praktijkadvies

Hou zeker deze pagina in de gaten voor updates! 

Hulp bij het beheer

Naast het verlenen van goede informatie willen we ook praktische ondersteuning bieden. Dat doen we samen met de Regionale Landschappen. Ze bieden praktische ondersteuning bij het aanplanten, het opmaken van een beheerplan maar ook bij het beheer via het LOB of ‘Loket Onderhoud Buitengebied’.