Skip to main content

Het PIH ondersteunt je bij geluidsoverlast

Verkeer, industrie, muziek … lawaai en trillingen kunnen hinder veroorzaken. Ondervind je in jouw gemeente geluidsoverlast van welke bron ook, het PIH staat klaar om ter plaatse metingen te doen en je te adviseren.

Geluidsonderzoek

Het PIH voert volgende geluidsonderzoeken uit op vraag van gemeenten:

  • Geluidsmetingen van omgevingsgeluid door verkeer, industrie en muziekactiviteiten of in kader van vergunningverlening.
  • Specifiek onderzoek: geluidsplannen voor jeugdhuizen en zalen, stiltegebieden, trillingsmetingen, onderzoek naar laagfrequent geluid, in kaart brengen van ruimte-akoestische parameters en geluidsprognosestudies van omgevingsgeluid.
  • Keuring van geluidsmeters en de bijhorende ijkbron.

Advies en opleiding

Het PIH adviseert gemeenten rond de huidige geluidswetgeving, klachten rond geluidshinder door verkeerslawaai, industrielawaai, te luide muziek en andere geluidsthema’s.

De Cel Geluid verzorgt lesmodules binnen de opleiding ‘Toezichthouder Milieuhandhaving en Geluid’ aan het Provinciaal Vormingscentrum Inovant, en voorziet cursussen voor specifieke doelgroepen (politie, gemeenten, studenten …) en in verschillende vormen (studiedagen, seminaries …).

Erkend milieudeskundige

Het PIH is erkend als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen en is BELAC-geaccrediteerd. We beschikken over zeer nauwkeurige en accurate apparatuur en software. We werken volgens ISO17025 en ISO14001.

 

Opgelet: dit aanbod is betalend. Steden en gemeenten die een overeenkomst met de provincie ondertekenden krijgen wel 40% korting. Lees op deze pagina meer over deze overeenkomst.

Michel Schellens
Functie
PIH, cel Geluid
Telefoon
03 259 13 98

Gerelateerd aanbod

  • Omgevingswetgeving en -handhaving ​​De omgevingswetgeving en bijhorende handhavingsregels wijzigen regelmatig. Volg onze studiedagen en opleidingen en je bent weer helemaal mee.