Skip to main content

Controle waterzuivering

Niet alle individuele waterzuiveringsinstallaties zuiveren huishoudelijk afvalwater in voldoende mate. Een periodieke controle van de werking helpt de werking te verbeteren.

Waarom controle belangrijk is

Iedere heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater van zijn woning zuivert met behulp van een IBA (individuele behandelingsinstallatie van afvalwater), die aan alle voorwaarden voldoet, kan een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen. De gemeente levert hiervoor het formulier ‘Verklaring van de burgemeester over het gebruik van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)’ af. In de praktijk blijkt een groot deel van de IBA’s onvoldoende te werken, waardoor ze niet voldoen aan de voorwaarden. Dit is het gevolg van een foutief gebruik of een gebrek aan onderhoud. Als je de werking van de IBA systematisch controleert voor je de verklaring van de burgemeester aflevert, neemt het aantal IBA’s die ondermaats presteren af.

Reken op het PIH

Het PIH heeft de kennis en ervaring in huis om deze onderzoeken uit te voeren. Zo doen we o.m. visuele controle, bemonstering en analyse, tegen een gunstig tarief.

Voor IBA's gebouwd volgens een BENOR-gecertificeerd of gelijkwaardig systeem, bestaat de controle enkel uit de analyse van het effluent van de IBA. Voor niet BENOR-gecertificeerde IBA’s wordt de analyse van het effluent aangevuld met een visuele controle van het geïnstalleerde zuiveringssysteem.

  • Voor wie? Voor gemeentebesturen en burgers.
  • Hoe? Om te controleren of een waterzuiveringsinstallatie (IBA) werkt, wordt het effluent geanalyseerd. Standaard worden volgende parameters gemeten:
  • zuurtegraad (pH)
  • biologisch zuurstofverbruik (BZV)
  • zwevende stoffen
  • bezinkbare stoffen.

    Zo werkt de provincie actief mee aan het bevorderen van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het buitengebied.

Wat zijn de tarieven?

  • Voor IBA's gebouwd volgens een BENOR-gecertificeerd of gelijkwaardig systeem: 56 euro incl. btw.
  • Voor niet BENOR-gecertificeerde IBA’s: 76 euro incl. btw.

Contact

Nathalie Smeyers
Functie
PIH, dienst Milieu (waterzuivering)
Telefoon
03 259 12 31