Skip to main content

Onderzoek water en waterbodem

Het PIH voert tal van onderzoeken uit naar de kwaliteit van oppervlakte- en viswater, de waterbodem, drinkwater en zwemwater. Ook doen we onderzoek naar de aanwezigheid van Legionella en controleren we individuele waterzuiveringsinstallaties.

  1. Onderzoek van oppervlaktewater en viswater

  Het PIH volgt de oppervlaktewaterkwaliteit in jouw gemeente op, voert viswateranalyses uit en doet onderzoek bij o.m. vermoedens van lozingen en verontreiniging. Zie hier voor meer informatie.

  2. Waterbodemkwaliteit

  Wil je een waterloop of vijver ruimen? Dan kan je een waterbodemonderzoek bij ons aanvragen. Zie hier voor meer informatie.

  3. Drinkwater en putwater

  Het PIH controleert of je water drinkbaar is voor mens of dier. Dit water kan afkomstig zijn uit de waterleiding of eigen waterwinningsputten. Zie hier voor meer informatie.

  4. Zwemwater

  Het PIH controleert de kwaliteit van zwemwater van openbare zwembaden, maar ook van recreatievijvers, saunacomplexen, particuliere zwembaden … Zie hier voor meer informatie.

  5. Legionella

  Het PIH voert controles uit op de aanwezigheid van Legionella en adviseert je rond preventie en aanpak. Zie hier voor meer informatie.

  6. Controle waterzuivering

  Tot slot is het PIH ook jouw partner voor controle van individuele waterzuiveringsinstallaties. Zie hier voor meer informatie.

   

  Opgelet: dit aanbod is betalend. Steden en gemeenten die een overeenkomst met de provincie ondertekenden krijgen wel 40% korting. Lees op deze pagina meer over deze overeenkomst.

Contact

Donald Vergauwe
Functie
PIH, dienst Milieu (oppervlaktewater, viswater, waterbodem)
Telefoon
03 259 12 32
Rudy Calders
Functie
PIH, labo Microbiologie (drink- en putwater, zwemwater, Legionella)
Telefoon
03 259 13 26
Nathalie Smeyers
Functie
PIH, dienst Milieu (waterzuivering)
Telefoon
03 259 12 31

Gerelateerd aanbod