Skip to main content

POM helpt ondernemers aan een plek in jouw gemeente

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen wil de infrastructuur voor het bedrijfsleven in jouw gemeente helpen verbeteren door duurzame bedrijventerreinen te ontwikkelen.

Nieuwe terreinen ontwikkelen en beheren

POM ontwikkelt nieuwe bedrijventerreinen op multimodale knooppunten. We volgen hierbij de principes van duurzaam ruimtegebruik van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen met behoud van ruimte, niet van plek. Daarnaast levert POM graag een bijdrage aan het beheer van bestaande en geplande bedrijvenzones door middel van het in- en uitvoeren van bedrijventerreinbeheer.

Met onze projecten willen we de schaarse ruimte efficiënt invullen en het juiste bedrijf op de juiste plek krijgen. Dat doen we duurzaam via circulair ruimtegebruik en energieneutrale infrastructuur. En dit door bij elke ontwikkeling de volledige infrastructuur van groen- en waterbuffers, wegen en fietspaden, gemeenschappelijke parkings en ontsluiting omheen de woonkernen in te plannen.

Bestaande terreinen verbeteren

Naast de uitgifte van gronden zorgt POM ook voor een verbeterde infrastructuur op en om bestaande bedrijventerreinen. Onze duurzame aanpak omvat het aanleggen van gezamenlijke water- en groenbuffers, het verzekeren van een vlotte mobiliteit en het ontsluiten en van bestaande goed gelegen bedrijventerreinen in onze provincie.

Ruimtelijk beleid

Het provinciale ruimtelijke economische beleid gaat uit van circulair ruimtegebruik. We willen eerst de ruimte die nu al in gebruik is, zo goed mogelijk invullen. Door maximaal in te zetten op reeds bebouwde ruimte, vrijwaren we de open ruimte.

De provincie Antwerpen en POM Antwerpen wensen elk bedrijf een juiste, goed gelegen locatie toe. Bij nieuwe ruimtevragen zoeken we prioritair naar multifunctionele ruimten in kernen en naar bestaande bedrijventerreinen. Pas als dat geen optie is, kan, onder strikte voorwaarden, nieuwe en goed gelegen, ruimte aangesneden worden.

Meer weten?

Benieuwd in welke gemeenten we bedrijventerreinen ontwikkelden en vernieuwden? Neem zeker een kijkje op de website van POM.

Informatie over de achterliggende ideeën vind je op de webpagina over het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen.

Onze experten staan voor je klaar!

Wij helpen je graag om in jouw gemeente een duurzaam economisch aanbod te realiseren.
Ons team staat steeds voor je klaar.

Contact

Dirk Cleiren
Functie
Adjunct Diensthoofd en Senior Expert Bedrijventerreinen
Telefoon
032406820

Gerelateerd aanbod

  • Duurzaam woon-werkverkeer ​Het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen analyseert de mobiliteitsprobematiek van je gemeente en biedt advies op maat voor een duurzamer woon-werkverkeer.