Skip to main content

Versterk je kennis over flankerend onderwijs

Hoe zorg je voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen? Welke initiatieven op dit vlak zijn er in de provincie? En waar vind ik inspiratie voor goede praktijken in mijn gemeente of stad? Het antwoord: op de informatiesessies, webinars en netwerkmomenten van de provincie Antwerpen.

Het flankerend onderwijsbeleid afstemmen op de lokale noden. Met dit uitgangspunt voor ogen organiseren we infosessies, webinars en netwerkmomenten voor lokale besturen, leerkrachten, leerlingbegeleiders, vrijwilligers, CLB-medewerkers en VDAB-bemiddelaars.


Bovendien kan je deelnemen aan boeiende infodagen rond concrete onderwijsprojecten die we als provincie ondersteunen:

Wil je meer info over onze informatiesessies of netwerkdagen, contacteer ons via mail of telefoon.

Provinciaal kennis- en leercentrum docAtlas

Zoek je als lokaal bestuur advies of info over taal, welbevinden en burgerschap? Bijvoorbeeld ter ondersteuning van lokale participatieprocessen, kinderopvang of jeugdwerking, onthaal van asielzoekers, …  Dan kan je terecht bij docAtlas in Antwerpen of Turnhout. Dit provinciaal leer- en kenniscentrum geeft je advies op maat. Daarnaast kan je bij docAtlas heel wat vormingen volgen rond thema’s zoals kleuterparticipatie, omgaan met diversiteit en armoede, transities, ouderbetrokkenheid, duurzaamheid, taal en meertaligheid. DocAtlas heeft ook een uitgebreide collectie aan educatief materiaal, waaruit je onder meer boeken en spelmateriaal kan ontlenen. 

Bijdrage aan SDG's

Gerelateerd aanbod

  • Samen tegen schooluitval ​Het Netwerk Samen Tegen Schooluitval faciliteert en ondersteunt acties rond spijbelen en ongekwalificeerde uitstroom.
  • Gekwalificeerde instroom ​Schooluitval voorkomen en kinderen een goede startpositie geven voor een succesvolle schoolloopbaan, daar zet TRAMPOLINE op in. De provincie Antwerpen ondersteunt.