Vier overheden bundelen de krachten voor duurzamer woon-werkverkeer in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver

publish date
30.03.2022

Om de verplaatsingen in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver te verduurzamen, stellen Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver binnen een samenwerkingsovereenkomst studiebureau Traject aan voor een periode van drie jaar. De hoofddoelstelling is om duurzame mobiliteitsoplossingen in functie van woon-werk te stimuleren en te faciliteren op het terrein, ook bij verdere demografische, recreatieve en economische groei. Traject maakt een actieplan op maat van de bedrijven en bedrijventerreinen op: bijvoorbeeld passend reisadvies, een testvloot,… 

Er staan in de regio Mechelen en Sint-Katelijne-Waver ruimtelijke ontwikkelingen op til die ook een mobiliteitsimpact met zich meebrengen. Er moeten duurzame keuzes gemaakt worden op vlak van ruimtegebruik en mobiliteit ten dienste van bereikbaarheid, leefbaarheid, demografische en economische groei.

Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit gaan hand in hand. De vier overheden willen hun ambitie voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, voorzieningen en woongelegenheden realiseren zonder daarbij het autoverkeer te laten stijgen. Dit met behulp van mobiliteitsmanagement met de focus op impactvolle oplossingen. De leefomgevingskwaliteit staat hierbij centraal zoals lucht- en geluidskwaliteit, sociale binding, veiligheid, …

Met mobiliteitsmanagement werk je op gedragsverandering aan de hand van advies, sensibilisering en/of een concreet alternatief aanbod voor autoverplaatsingen. Een voorbeeld van een maatregel voor bedrijven is een testvloot. Hierbij laat de werkgever werknemers proeven van de voordelen van (elektrisch) fietsen.

Provincie Antwerpen coördineert op vraag van Vlaanderen, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver de samenwerking en de opdracht van Traject. Ze zet de jarenlange expertise van het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen daarvoor in. Zij hebben al talloze werkgevers ondersteund bij het uittekenen van een efficiënt en duurzaam mobiliteitsbeleid aan de hand van een gratis mobiscan. Daarmee analyseren ze de mobiliteitsproblematiek van één of meerdere werkgever(s), brengen ze de woon-werkverplaatsingen van de betrokken werknemers in kaart en berekenen ze de potentiëlen voor duurzaam woon-werkverkeer. Daaraan koppelen ze een advies op maat waarmee de werkgever concreet aan de slag kan.