Oude betonnen fietspaden doen gemeente Olen de das om in provinciale Fietsbarometer

publish date
03.09.2020

48 kilometer op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in Olen werd door de provinciale Fietsbarometer grondig geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de gemeente Olen met 5,8/10 bijna het provinciaal gemiddelde van 6/10 haalt.

Gerheiden heeft een eindscore van 7,8/10 in de provinciale Fietsbarometer
Gerheiden heeft een eindscore van 7,8/10 in de provinciale Fietsbarometer


Fietspaden

In de gemeente Olen fiets je op het BFF bijna overal op fietspaden. Deze fietspaden scoren met 7,8/10 op breedte iets beter dan het provinciaal gemiddelde (7,4/10). Het trilcomfort, een enorm belangrijke factor, haalt met 4,2/10 de totale eindscore omlaag naar 5,8/10.

Het slechte trilcomfort is het gevolg van de oude betonnen fietspaden. De provincie Antwerpen raadt dan ook asfalt aan om te gebruiken bij nieuwe infrastructuur. Naast het trilcomfort is ook voldoende afstand tussen fietspad en rijbaan (de tussenstrook) een aandachtspunt in de gemeente Olen. Olen scoort hiervoor met 6,8/10 onder het provinciaal gemiddelde van 7,3/10.

De snelheidszone naast het fietspad bepaalt telkens een andere aanpak voor de tussenstrook die dient als bufferzone tussen de fietser en het gemotoriseerd verkeer. Op dat vlak zien we problemen in de Watertorenstraat, Noorderwijkseweg, Industrielaan, brug N152-Koning Boudewijnlaan, Dorp, Neerbuul, stukken van Hezewijk, Watertorenstraat en Oevelseweg.  Het tweerichtingsfietspad in de Oevelseweg scoort slechts 2/10. Automobilisten rijden er 70km/u naast een héél smal fietspad met slechts afscherming met paaltjes. Die paaltjes brengen risico’s met eenzijdige ongevallen met zich mee. Vanuit de provinciale Fietsbarometer raadt de provincie Antwerpen conforme enkelrichtingsfietspaden aan en een snelheidslimiet van 50km/u.

Het lokaal bestuur Olen hecht veel belang aan fietsveiligheid en –comfort. Weldra laat de gemeente een veilig comfortabel en vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aanleggen in Neerbuul. Door de aanleg van de fietsostrade door de provincie Antwerpen ontstaat er binnenkort een nieuwe veilige fietsverbinding naar zowel Herentals als Geel (en Mol) vanuit O.L.V.-Olen.

Overzichtskaartje BFF routes in Olen


Gemengd verkeer

Op slechts 3%, of 1,64 kilometer is in de gemeente Olen geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De globale scores in spits (3,9/10) en bij normaal verkeer (4,6/10) verhouden zich tot het provinciaal gemiddelde. Wat wel duidelijk naar voor komt uit de provinciale Fietsbarometer is dat het trilcomfort van die 1,64 kilometer enorm slecht is omwille van het materiaalgebruik. 

De provinciale Fietsbarometer toont daarnaast ook hoge verkeersintensiteiten en te hoge snelheden aan in het centrum van Olen en Onze-Lieve-Vrouw Olen aan. Fietsen in gemengd verkeer is pas geschikt indien de snelheid van het gemotoriseerd verkeer aangepast is en de intensiteiten niet te hoog zijn. 

Ook voor de heraanleg van de dorpskern van Olen-Centrum werden fietsstraten opgenomen in de uitgangspunten na de atelierweek. Voor de optimalisering van de fiets-olen-strade is er een dossier in opmaak voor de aanleg van een vrijliggend fietspad op een deel van de Industrielaan. De gemeente Olen ontvangt hiervoor van het Fietsfonds 90% subsidie. Zo wil Olen in samenwerking met de provincie en de Vlaamse overheid een fiets-fantastische gemeente worden.

Rol van de provincie Antwerpen

De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. 
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken. 
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de provinciale Fietsbarometer in de gemeente Olen ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

Fietsvriendelijk!

publish date
02.09.2020

Fietsersbond lanceert met steun van de provincie Antwerpen campagne voor meer vriendelijkheid tussen fietsers

De laatste jaren neemt het aantal fietsers enorm toe, zeker ook in coronatijd. Dat zorgt voor meer fietsplezier, maar ook voor meer drukte op de (soms beperkte) infrastructuur. Daar moeten we zorgzaam mee omgaan. Om dat nieuwe en drukkere ‘samenleven op het fietspad’ positief te bevorderen lanceert de Fietsersbond samen met de provincie Antwerpen een ‘fietsvriendelijk’-campagne. Deze campagne bestaat uit affiches en zeven ludieke videoclips, die je tips geven om vriendelijk samen te fietsen.

Dit is een campagne door en voor fietsers. De Fietsersbond dacht er grondig over na met haar leden en partnerorganisaties. Zeven thema's kwamen uit de discussierondes naar voor: inhalen en snelheid op het fietspad, oogcontact en armgebaren maken, hoffelijk wachten - dus ruimte laten voor fietsers die jou kruisen, je fiets hoffelijk parkeren, voetgangers voor laten en je fietslicht naar beneden afstellen zodat je je tegenliggers niet verblindt.

De focus ligt op fietsers onderling. De campagne gaat niet over de wegcode, maar over het ‘samen bewegen’ in de openbare ruimte. Want op de fiets is je gedrag anders dan in de auto of op de moto. Soms ben je een snelle fietser (als je snel je trein wil halen), op andere momenten geniet je rustiger van de omgeving. Dit is ook bewust geen anti-autocampagne, maar een actie waarbij fietsers zelf iets kunnen veranderen. Het is een aanvulling op het algemene werk van de Fietsersbond, die hard blijft werken om de toekomstige fietsinfrastructuur beter en breder te maken. 

De campagne wil de dialoog tussen fietsers en vooral een positieve fietscultuur bevorderen. Het resultaat is een campagne die focust op het belang van vriendelijke interactie, en niet belerend wil overkomen. Dit overtuigde ook de provincie Antwerpen, die al jarenlang een topprioriteit maakt van de aanleg van brede en veilige fietsostrades, om mee te doen.

Fietsvriendelijkheid en hoffelijkheid in het verkeer staan niet in de wegcode. Toch zijn ze essentieel voor ieders comfort en veiligheid. Een vriendelijke interactie betekent dat je de andere weggebruikers alle kansen biedt om hun weg op een veilige en comfortabele manier verder te zetten. De provincie Antwerpen gelooft dat fietsers daarin het goede voorbeeld kunnen geven.
Daarom steunt ze deze campagne van de Fietsersbond van harte.

Vriendelijk en veilig fietsgedrag, dat dragen wij ook vanuit Antwerpen Fietsprovincie samen uit!

Meer info vind je op deze webpagina.

 

Provincie Antwerpen schuift fietstunnel onder ring van Lier

publish date
21.08.2020

Donderdag 20 augustus startte aannemer TV Viabuild-Emotec met het inschuiven van een fietstunnel van 30 meter lang, 6 meter breed en 6 meter hoog onder de ring van Lier. De werken eindigen op vrijdagochtend 28 augustus 2020. Hiermee bouwt de provincie Antwerpen alvast verder aan de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier.

Inschuiven van fietstunnel onder de ring van Lier
Inschuiven van fietstunnel onder de ring van Lier


Na de aanleg van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen Deurne en Boechout startte de provincie Antwerpen met de verdere realisatie van deze fietsostrade in de stationsomgeving van Lier. Om deze verbinding vlot en veilig te maken, schuift provincie Antwerpen dit weekend een fietstunnel onder de ring van Lier (R16) tussen de twee spoorbundels. Aannemer TV Viabuild-Emotec bouwde de tunnel reeds naast de R16. Gedurende de komende acht dagen is het alle hens aan dek om de sleuf waarin de tunnel komt voor te bereiden, de tunnel op z’n plaats te schuiven, funderingen aan te brengen boven de fietstunnel en opnieuw te asfalteren.

Het inschuiven van zo’n tunnel is redelijk spectaculair. Geïnteresseerden kunnen het hele proces op de voet volgen vanuit de Tramweglei, die bereikbaar is voor voetgangers en fietsers.

Investering van 7,8 miljoen euro

Deze fietstunnel kadert in een totaalproject van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier in de stationsomgeving van Lier. Het project omvat ook de bouw van een fietsbrug over de sporen en de aanleg van de fietspaden. Dit volledige project kost 7,8 miljoen euro. De provincie Antwerpen kan op een cofinanciering van ruim 4 miljoen euro van de Vlaamse overheid rekenen en op 1,8 miljoen euro van het Fietsfonds.

Verdere verloop

Na het inschuiven van de fietstunnel kan deze nog niet gebruikt worden. De aannemer gebruikt de fietstunnel eerst om al het materiaal voor de brugpijlers van de fietsbrug naar het eiland tussen de sporen te brengen. Deze brugdelen komen tegen de zomer van 2021 op hun plaats. Daarna volgt nog de afwerking van de brughellingen en de fietspaden naar de fietsbrug en –tunnel, maar ook de aanleg van het fietspad vanaf de fietsbrug tot aan de Antwerpsesteenweg. Deze werken zijn, onder voorbehoud, afgerond tegen eind 2021. Vanaf dan kan je als fietser het fietspad gebruiken.

Overzichtskaartje fietsostrades in Lier


Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier

Deze fietstunnel maakt deel uit van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier. Ondertussen is reeds 75% van deze fietsostrade befietsbaar.
Voor de provincie Antwerpen zijn de steden Lier en Antwerpen belangrijke knooppunten in het fietsostradenetwerk. Op termijn fiets je vanuit de Pallieterstad via fietsostrades naar Antwerpen (F11), Mechelen via Lint (F16 en F1), Aarschot (F104), Herentals (F103) en Boom (F17). In Antwerpen sluit de F11 aan op de FR10, het Ringfietspad, en de F1 richting Mechelen.
 

Ring rond Lier afgesloten voor inschuiven van fietstunnel

publish date
05.08.2020

Donderdagavond 20 augustus start aannemer TV Viabuild-Emotec, in opdracht van de provincie Antwerpen, met het inschuiven van een fietstunnel onder de ring rond Lier (R16). Deze fietstunnel maakt deel uit van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier.

Wegomleiding tijdens werken ring rond Lier

De werken aan deze fietstunnel startten al tijdens de maand mei. De bouw van de dertig meter lange fietstunnel gebeurde naast de ring rond Lier. De betonnen constructie wacht nu om op zijn plaats geschoven te worden.
Dat huzarenwerk start op donderdagavond 20 augustus 2020. Daarvoor wordt de ring rond Lier afgesloten tot vrijdagochtend 28 augustus om 6 uur.
Er is geen verkeer toegestaan op de ring rond Lier (R16) tussen het kruispunt met de Antwerpsesteenweg (N10) en de Mechelsesteenweg (N14). Er is een lokale omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer van de Antwerpsesteenweg over de Baron Opsomerlaan naar de Mechelsesteenweg.
Zwaar verkeer moet via het hoger wegennet zijn bestemming bereiken. De omleidingen worden ruim op voorhand aangeduid.
Om sluipverkeer tegen te gaan, zullen Galgeveld ter hoogte van Hockeyweg, Boomlaarstraat nabij de Vredelaan en Smedenstraat ter hoogte van E. Claeslaan-St. Streuveslaan fysiek afgesloten zijn. De wijk Zevenbergen is voor het gemotoriseerd verkeer enkel bereikbaar via de G. Gezellelaan.

Fietsers en voetgangers hebben overal vrije doorgang behalve op de werf (ring rond Lier) zelf. Voor de fietsers die normaal gebruik maken van de R16 is er een omleiding voorzien via de Antwerpsesteenweg, Leopoldplein, Tramweglei, Vredelaan, Boomlaarstraat, Bosstraat, F. Bogaertslaan naar Mechelsesteenweg.

Gezien de grootte van de werken, raden we aan om verplaatsingen van en naar Lier uit te stellen tot na de werken ofwel de fiets of trein te nemen.

Deze timing is onder voorbehoud. Slechte weersomstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen kunnen de werken doen uitlopen tot maximaal maandag 31 augustus om 6 uur.

Veiligheid

Omwille van de veiligheid zijn er tijdens de werken geen omstaanders toegelaten op de werf. Wie toch nieuwsgierig is, kan toekijken van in de Tramweglei. Deze straat is voor voetgangers en fietsers bereikbaar. Kijklustigen dienen de afstandsregels i.k.v. corona strikt in acht te nemen.

 

Werk aan de winkel voor fietsen in gemengd verkeer in Vorselaar

publish date
31.07.2020

De provincie Antwerpen analyseerde met haar provinciale Fietsbarometer in de gemeente Vorselaar de toestand van de bovenlokale functionele fietsroutes (BFF). Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het om 24,5 kilometer BFF waarvan 15,2 kilometer in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Vispluk scoort met 6,6/10 redelijk goed in de provinciale Fietsbarometer
Vispluk scoort met 6,6/10 redelijk goed in de provinciale Fietsbarometer


Bovenlokale fietspaden

De gemeente Vorselaar heeft slechts 9 kilometer fietspaden op het BFF. Met een eindscore van 5,3/10 scoort de gemeente onder het provinciale gemiddelde van 6/10. De Goorbergenlaan, in beheer van de gemeente, krijgt in zijn geheel een eindscore van 4,9/10. Het is lokaal voldoende afgescheiden van de rijweg maar het tweerichtingsfietspad is te smal, zelfs voor een éénrichtingsfietspad. Op de Poederleeseweg is het fietspad wel voldoende breed. Het ligt wel te dicht bij de rijweg en bovendien heeft het een laag trilcomfort. De provincie Antwerpen adviseert hier een splitsing in twee éénrichtingsfietspaden in asfalt met voldoende breedte en afscheiding van gemotoriseerd verkeer. Het raadt ook de heraanleg van het fietspad in de Lepelstraat aan.

De gemeente Vorselaar zette de voorbije jaren heel fel in op veilige voetpaden en trage verbindingen. Ze startten ook dossiers op om fietspaden te verbeteren maar dat zijn complexe dossiers, vaak gekoppeld aan riolering en in samenwerking met andere partners zoals het Agentschap voor Wegen & Verkeer (Vlaamse overheid). Het dossier van de Lepelstraat staat gepland voor 2023. Deze plannen zijn afgestemd op het Masterplan en de heraanleg van het Marktplein. 

Gemengd verkeer

Op het grootste deel van de bovenlokale functionele fietsroutes in Vorselaar (15,2 km) is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De fietsgeschiktheid is afhankelijk van de aanwezigheid en snelheid van het gemotoriseerd verkeer en de beschikbare breedte van de weg. De eindscore in de spits ligt met 2,1/10 nog verder onder het provinciale gemiddelde van 3,9/10, dat ook al niet te bijster goed is.

Het gemengd verkeer scoort slecht en vormt het grootste deel van het BFF in Vorselaar. Een aantal van de straten in gemengd verkeer is aangelegd in klinkers, wat weinig comfort biedt. Het grote knelpunt bestaat echter uit de hogere snelheden langs o.a. Groenstraat en Moleneinde. In het dorpscentrum kan de fietsgeschiktheid verbeteren door deze autoluwer te maken. De provincie Antwerpen adviseert om dit te monitoren en waar nodig snelheidsremmende maatregelen te nemen.

De gemeente Vorselaar stond mee aan de bakermat van de mobiliteitsstudie Middenkempen, waar net die autoluwe fietsroutes zijn geboren. Ook binnen de Vervoersregio Kempen neemt Vorselaar een actieve rol op. Samen met heel wat vrijwilligers uit Vorselaar-Noord voerde de gemeente een grote cordontelling uit. Daaruit bleek inderdaad het grote aantal sluipverkeer en té snel verkeer. De gemeente bleef niet bij de pakken zitten en keurde al een dossier goed waarbij het nog dit jaar trajectcontroles installeert in die zone. Elke bestuurder die op het traject harder rijdt dan 50 km/u, krijgt meteen een boete in de bus. Dat gaat ongetwijfeld een groot effect hebben op het sluipverkeer, de snelheid en de verkeersveiligheid.

Overzichtskaartje BFF routes Vorselaar

Rol van de provincie Antwerpen

De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website.
 

Provinciale Fietsbarometer raadt Puurs-Sint-Amands onderzoek autoluwere dorpskernen aan

publish date
17.07.2020

De provinciale Fietsbarometer onderwierp 73 kilometer bovenlokale functionele fietsroutes in de gemeente Puurs-Sint-Amands aan een grondig onderzoek. Met behulp van een meetfiets onderzocht de provincie Antwerpen trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen van deze routes die woonkernen, dorpskernen, winkelcentra, scholen, sportcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbinden.

Lichterstraat in Puurs-Sint-Amands
De Lichterstraat in Puurs-Sint-Amands scoort een eindscore van 7,9/10

 

De gemeente Puurs-Sint-Amands heeft 73 kilometer bovenlokale functionele fietsroutes. Ongeveer 75% van deze BFF-routes (55 kilometer) bestaat uit fietspaden. De eindscore voor de fietspaden loopt gelijk met het provinciale gemiddelde, namelijk 6,1/10 tegenover 5,9/10. Qua breedte scoort de gemeente met 6,6/10 slechter dan het provinciaal gemiddelde (7,4/10). Maar voor de parameter tussenstrook scoort Puurs-Sint-Amands iets beter dan het provinciaal gemiddelde, met 7,9/10 tegenover 7,3/10.

Uit de provinciale Fietsbarometer komt wel naar voor dat de Wolfstraat en in het verlengde Liezele-Dorp slecht scoren (2/10). Dit fietspad haalt slechts 1,7/10 op trilcomfort, 2,5/10 op breedte en 1,9/10 op tussenstrook terwijl het gemotoriseerd verkeer er 70km/u mag rijden. Vanuit de provincie Antwerpen raden we dan ook conforme enkelrichtingsfietspaden aan voor o.a Wolfstraat, Liezele-Dorp, de Provincialeweg en Kasteelstraat.

Gemengd verkeer

Op 18 kilometer van de BFF-routes in Puurs-Sint-Amands is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De scores voor de routes in gemengd verkeer zijn vergelijkbaar met de provinciale gemiddelden. Uit de provinciale Fietsbarometer komt wel naar voor dat snelheidscontroles en snelheidsremmende maatregelen nodig zijn in onder andere Meir, Oppuurseweg en Theo Andriesstraat. In de Palingstraat, Liezele-dorp, Hoogstraat en Stationsstraat is het te druk voor gemengd verkeer. Hier kan onderzocht worden of bepaalde routes structureel autoluwer gemaakt kunnen worden, uiteraard steeds te bekijken in een breder mobiliteitskader.

De gemeente Puurs-Sint-Amands is momenteel bezig met het ontwerp van een fietspad langs de Theo Andriesstraat in Liezele. Daarnaast zijn ook de plannen voor de Wolfstraat al ver gevorderd. De gemeente neemt het onderzoek naar autoluwe dorpskernen mee in hun beleidsplan Ruimte.

Overzichtskaartje BFF routes Puurs Sint-Amands

 

Rol van de provincie Antwerpen

De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website.

Provincie Antwerpen lanceert concept autoluwe fietsroute Herentals-Turnhout

publish date
02.07.2020

Van Herentals naar Turnhout fiets je binnenkort over de autoluwe fietsroute via Lille en Kasterlee, een route van ruim twintig kilometer. Een natuurgebied en een militair domein langsheen de spoorlijn verhinderen op korte termijn de realisatie van de fietsostrade F102 Herentals-Turnhout. Met de autoluwe fietsroute komt de provincie Antwerpen met een alternatief concept.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst autoluwe fietsroute Herentals-Turnhout

Bij de herziening van het fietsostradenetwerk in 2015 bleken twaalf belangrijke fietsverbindingen niet langs een lijninfrastructuur te lopen, zoals bijvoorbeeld een spoorlijn of waterloop, of was een realisatie op korte termijn niet mogelijk door ruimtelijke aspecten zoals het doorkruisen van een natuurgebied. Het is daarom dat de provincie Antwerpen op zoek ging naar een alternatief, namelijk de autoluwe fietsroute.

Eén van zo’n autoluwe fietsroute realiseert de provincie Antwerpen op het traject Herentals-Turnhout, en dit als voorlopig alternatief voor de fietsostrade F102 Herentals-Turnhout. De aanleg van de fietsostrade langs de spoorlijn is momenteel geen optie omwille van het kruisen van een natuurgebied en een militair domein. Met een autoluwe fietsroute zal toch vanaf het station in Herentals tot net voorbij het station in Turnhout een vlotte fietsverbinding gerealiseerd worden.
Om deze autoluwe fietsroute te realiseren gaat de provincie Antwerpen zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande lokale wegen zoals buurtwegen en trage wegen. Daar waar nodig voeren we infrastructurele ingrepen uit die de route autoluwer, veiliger en comfortabeler maken voor de fietser. Voor de provincie Antwerpen is dit de eerste autoluwe fietsroute die we nadien grondig zullen evalueren.
 

Infozuil autoluwe fietsroute Herentals-Turnhout

Kostprijs

Om deze autoluwe route te realiseren, investeert de provincie Antwerpen ongeveer 2 miljoen euro. De provincie Antwerpen staat in voor de begeleiding, opvolging en financiering van de werken. De stad Herentals, gemeenten Lille en Kasterlee en de stad Turnhout tekenden alvast de samenwerkingsovereenkomst. Zij zijn partners in dit hele verhaal en ondersteunen hiermee de uitwerking van de autoluwe fietsroute Herentals-Turnhout.

De realisatie van deze autoluwe route is voorzien voor 2021-2022.
 

Gemeente Essen scoort 6,7/10 op provinciale Fietsbarometer

publish date
30.06.2020

De provinciale Fietsbarometer nam bijna 35 kilometer bovenlokale functionele fietsroutes in de gemeente Essen onder de loep. Dit zijn routes die woonkernen, dorpskernen, winkelcentra, scholen, sportcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbinden. De provinciale Fietsbarometer onderzoekt het trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen van deze routes. De bovenlokale fietspaden van Essen scoren met 6,7/10 boven het provinciale gemiddelde van 5,9/10.

Overzichtskaartje BFF routes Essen

 

In de gemeente Essen fiets je over 12,2 kilometer fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het trilcomfort van de fietspaden scoort met 6,3/10 beter dan het provinciaal gemiddelde van 4,5/10. De goede scores van o.a. de Nieuwmoersesteenweg, Moerkantsebaan en fietsostrade F14 Antwerpen-Essen spelen hierbij een rol. Voor breedte van de fietspaden scoort de gemeente Essen 7,4/10 en voor tussenbreedte of afscherming van de rijweg haalt het 7,3/10. Met deze cijfers evenaren ze het provinciale gemiddelde. Recent werd door de provincie Antwerpen het stuk van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen tussen de Kalmthoutsesteenweg en Paviljoenweg gerealiseerd. Een mooi stuk van 1,7 kilometer dat nog niet in deze cijfers van de provinciale Fietsbarometer zit, maar de eindscore van de gemeente bij een hermeting positief zal beïnvloeden.

Wel toont de provinciale Fietsbarometer aan dat de enkelrichtingfietspaden in Spijker, een gewestweg waar 70km/u toegelaten is, te smal zijn en niet afgeschermd van de rijweg. De provincie Antwerpen raadt hier conforme fietspaden aan. Ook in de Antwerpsesteenweg, Kalmthoutsesteenweg (tussen Spijker en Oude Baan), Moerkantsebaan (stuk van de brug richting Stationsstraat) geven we het advies conforme fietspaden aan te leggen.

De gemeente Essen kan na lang ijveren de verkeerslichten aan het Spijker dit najaar conflictvrij maken. De ambitie om op het Spijker vrijliggende fietspaden aan te leggen is er zeker bij de gemeente. Naar analogie met de vrijliggende fietspaden Nieuwmoersesteenweg en Moerkantsebaan, dat een omvangrijk traject was, wenst Essen ook veilige fietspaden te realiseren in de dorpskern van Wildert op de Kalmthoutsesteenweg. 

Gemengd verkeer

Op het grootste deel van de bovenlokale functionele fietsroutes in Essen (22,74 km) is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De fietsgeschiktheid is afhankelijk van de aanwezigheid en snelheid van het gemotoriseerd verkeer en de beschikbare breedte van de weg. De eindscore in de spits ligt met 4,3/10 iets hoger dan het provinciaal gemiddelde van 3,9/10.

De gemeente Essen haalt een mooi gemiddelde van 6,4/10 voor trilcomfort in gemengd verkeer. Wel blijkt uit steekproeven dat de intensiteiten en snelheden in de gemeente te hoog liggen. Dit zorgt er voor dat bepaalde straten niet geschikt zijn voor gemengd verkeer. De provincie Antwerpen beveelt de gemeente Essen aan om in de Nieuwstraat/Kapelstraat (N133), Stationsstraat, Veldweg, Moerkantsebaan, Sint-Jansstraat en Mertensdreef snelheidscontroles uit te voeren en waar nodig de snelheden van het gemotoriseerd verkeer te beperken. Bepaalde routes kunnen ook structureel autoluwer gemaakt worden. We zien hier mogelijkheden voor Nieuwstraat/Kapelstraat (N133), Stationsstraat en Sint-Jansstraat. Uiteraard moet dit in een breder mobiliteitskader bekeken worden.

De gemeente Essen start nog dit jaar een dossier op om St.Jansstraat verkeersveliger te maken, verkeersremmers en veilige fietspaden horen hier zeker bij.

Rol van de provincie Antwerpen

De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website.

Het tweerichtingsfietspad langs de Moerkantsebaan in Essen scoort 7,4/10
Het tweerichtingsfietspad langs de Moerkantsebaan in Essen scoort 7,4/10

Provinciale Fietsbarometer wijst gemeente Herenthout op knelpunten

publish date
19.06.2020

De provincie Antwerpen analyseerde met haar provinciale Fietsbarometer in de gemeente Herenthout de toestand van de bovenlokale functionele fietsroutes (BFF). Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het om 40,6 kilometer BFF waarvan tien kilometer in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Overzichtskaartje BFF routes Herenthout

Uit de gegevens van de provinciale Fietsbarometer komt duidelijk naar voor dat de bovenlokale functionele fietsroutes van de gemeente Herenthout voor alle kenmerken ver onder het provinciaal gemiddelde scoren. Het trilcomfort is er laag (2,9/10), voor tussenbreedte scoort de gemeente gemiddeld 4,5/10 en de breedte van de fietspaden haalt 6,4/10.

Positief in de gemeente Herenthout is dat de meeste fietspaden enkelrichting zijn. Het is bewezen dat het ongevalrisico op een tweerichtingsfietspad hoger ligt dan op een enkelrichting.

Wel beveelt de provincie Antwerpen de aanleg of heraanleg van fietspaden langs de Nijlense, Itegemse, Wiekevorstse, Herentalse en Bevelse Steenweg aan. De Itegemse Steenweg scoort 1,6/10 voor fietspadbreedte. De Nijlense Steenweg haalt dan weer een 2,2/10 op tussenbreedte en door de keuze van betonklinkers scoort de Bevelste Steenweg -2/10 op trilcomfort. Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld de Langstraat met een trilscore van 8/10 dankzij de materiaalkeuze van asfalt. 

Gemengd verkeer

10,45 kilometer bovenlokale fietsroutes bevinden zich in gemengd verkeer. In de gemeente Herenthout valt de slechte score voor fietsen in gemengd verkeer op. De gemiddelde score van 2,6/10 heeft vooral te maken heeft met de snelheden van het gemotoriseerd verkeer maar ook met de hoeveelheid auto’s waarmee de fietser af te rekenen krijgt binnen de bebouwde kom. De provincie Antwerpen beveelt dan ook aan om op die routes de snelheden van het gemotoriseerd verkeer te handhaven, maatregelen te nemen om het centrum autoluwer te maken of conforme fietspaden aan te leggen.

De gemeente Herenthout is blij met de samenwerking en de ondersteuning door de provincie Antwerpen. Dankzij de provinciale Fietsbarometer heeft de gemeente een objectief overzicht van de toestand en het veiligheidsniveau van hun bovenlokale fietsverbindingen. Het lokaal bestuur engageert zich tot een versnelde uitvoering van de diverse acties die in het meerjarenplan werden voorzien om fietsen veiliger en comfortabeler te maken.

Rol van de provincie Antwerpen

De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. 

De Bouwelse Steenweg in Herenthout
De Bouwelse Steenweg in Herenthout scoort mooie punten in het rapport van de provinciale Fietsbarometer

Drie ontwerpteams geselecteerd voor hertekening stationsomgeving Boom

publish date
11.06.2020

Het lokaal bestuur Boom en de provincie Antwerpen willen de stationsomgeving van Boom herinrichten. Uit 37 kandidaten selecteerden ze samen met het team Vlaamse Bouwmeester drie mogelijke ontwerpteams. Die kregen vandaag een briefing en rondleiding in de stationsomgeving om daarna een gedetailleerd voorstel van offerte te kunnen indienen.

Een Masterplan moet de mogelijke opwaardering van de stationsomgeving van Boom uittekenen. De gemeente Boom en de provincie Antwerpen zoeken het beste ontwerpteam voor dat Masterplan via de procedure ‘Open Oproep’. Dat is een specifieke procedure, onder begeleiding van het Team Vlaamse Bouwmeester, om ontwerpteams te selecteren voor stedenbouwkundige en architecturale opdrachten. Oorspronkelijk stelden 37 geïnteresseerde ontwerpteams zich voor deze opdracht kandidaat. De eerste selectieronde resulteerde in drie ontwerpteams die telkens uit meerdere studiebureaus bestaan.

Laatste selectieronde

De drie ontwerpteams kregen vandaag een uitgebreide briefing en rondleiding in de stationsomgeving om een gedetailleerde offerte te kunnen uitwerken. Ze moeten daarbij weergeven wat hun visie over de omgeving is en toelichten hoe ze het Masterplan opmaken. Hoe zien ze de herinrichting van het gebied? Hoe integreren ze de fietsostrade in het nieuwe plan? Hoe stemmen ze af met andere projecten in de omgeving zoals de sanering van Frateur langs de A12? Hoe nemen ze de mening van de omwonenden, de bedrijven en geïnteresseerden mee? Hoe denken ze de herinrichting op het terrein te realiseren, en met welke financiële middelen?

Bovendien moeten ze voor drie deelzones hun voorstel van Masterplan uitwerken tot het niveau van een concreet bouwplan dat niettemin voldoende flexibel is om, indien nodig, aan te passen aan de andere deelzones of aan nieuwe ontwikkelingen.

Volgens de procedure geeft het Team Vlaamse Bouwmeester de drie ontwerpteams tot einde september 2020 de tijd om hun voorstellen en offerte in te dienen. Omdat het veel werk en tijd vraagt én om kwaliteitsvolle voorstellen te ontvangen, voorziet de procedure voor elk ontwerpteam een vergoeding van 10.000 euro voor zijn voorstel. Uit de ingediende voorstellen selecteren de gemeente Boom en de provincie Antwerpen het beste ontwerpteam om het Masterplan helemaal uit te werken.

Waarom

De stationsomgeving van Boom ligt er vandaag eerder troosteloos bij. Onbenutte percelen bouwgrond en verlaten bedrijfssites vragen om invulling. Het stationsplein kent slechts een beperkte dynamiek en de publieke ruimte is niet kwaliteitsvol. Door de aanwezigheid van de Rupel, de spoor- en fietswegen is deze stationsomgeving nochtans een interessante mobiliteitsknoop.

Een andere doelstelling is de stationsomgeving opnieuw verbinden met de omliggende wijken. Richting centrum vormt de A12, die hier in een diepe sleuf ligt, een grote barrière. Slechts één brug verbindt het station met het centrum van Boom. In het westen wordt de stationsomgeving afgezoomd door de spoorlijn en de achterliggende industrieterreinen. Ten zuiden van de stationsomgeving lopen de Rupel en het Zeekanaal.

Samenwerking

Onder het motto ‘de stationsomgeving verbindt’ werken het lokaal bestuur Boom en de provincie Antwerpen dit project samen uit. Ook de NMBS, De Lijn, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en de Vlaamse overheid zijn betrokken partijen. Meer info lees je op de webpagina's over dit project.

Fietsbrug over Kleine Nete in Herentals geplaatst

publish date
11.06.2020

Nog één fietsbrug was er nodig om de fietsostrade tussen Rozenstraat in Herentals en de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals met elkaar te kunnen verbinden: een fietsbrug over de Kleine Nete. Met de plaatsing van deze fietsbrug komt de provincie Antwerpen alweer een stap dichter bij de realisatie van de fietsostrade F105 Herentals-Balen.

Overzichtskaartje fietsbrug Kleine Nete Herentals


De fietsostrade F105 Herentals-Balen telt in totaal negen fietsbruggen en twee fietstunnels. Op grondgebied Herentals zijn dat maar liefst vijf fietsbruggen en één fietstunnel. De fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals plaatste de provincie Antwerpen in juli vorig jaar. Een maand later werd de fietstunnel aan Koulaak gerealiseerd. Om die twee met elkaar te verbinden, was er nog een brug over de Kleine Nete nodig. Deze fietsbrug van 24 meter lang werd nu door aannemer Mols-Iemants geplaatst.

Fietsbrug Kleine Nete

De fietsbrug over de Kleine Nete is 24 meter lang en 5,5 meter breed. Deze stalen constructie werd in twee delen in een atelier gemaakt en nadien getransporteerd naar de juiste locatie. De aannemer plaatste de twee delen in de werfzone aan elkaar zodat ze nadien in één geheel omhoog werd gehesen en op de juiste plaats werd gelegd. In de leuning van de fietsbrug is verlichting voorzien. Deze fietsbrug ligt in het natuurgebied Olens Broek. Omwille van o.a. vleermuizen en andere nachtdieren in dit natuurgebied koos de provincie Antwerpen om te werken met amberkleurige verlichting. Deze kleur van verlichting werkt minder verstorend voor de vleermuizen maar biedt nog steeds voldoende verlichting voor de fietsers.

De kostprijs van deze fietsbrug bedraagt 342 725 euro excl BTW. De provincie Antwerpen doet voor de aanleg van deze fietsbrug beroep op het Fietsfonds en ontvangt zo 50% subsidies van de Vlaamse overheid.

Aanleg fietsweg tussen Rozenstraat en fietsbrug over kanaal Bocholt-Herentals

Nu de fietsbrug over de Kleine Nete gerealiseerd is, kan aannemer Colas in de loop van de maand september/oktober starten met de aanleg van de fietsostrade tussen Rozenstraat en de fietsbrug kanaal Bocholt-Herentals. Door de aanleg van deze fietsweg verbindt provincie Antwerpen de fietstunnel aan Koulaak, de nieuwe fietsbrug over de Kleine Nete met de fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals. Deze werken duren, zonder onvoorziene omstandigheden, tot midden 2021.

Fietsbrug kleine Nete in Herentals

Provinciale Fietsbarometer analyseerde 88 kilometer bovenlokale fietsroutes in Westerlo

publish date
11.06.2020

De gemeente Westerlo telt 84 kilometer bovenlokale fietspaden (BFF). De provinciale Fietsbarometer analyseerde deze grondig. Met een eindscore van 6,4/10 scoren ze beter dan het provinciale gemiddelde (5,9/10). Fietsen in gemengd verkeer, met een lengte van 4 kilometer, evenaart met een gemiddelde eindscore van 3,2/10 het provinciale gemiddelde (3,9/10).

Overzichtskaartje BFF routes in Westerlo

Het rapport van de provinciale Fietsbarometer voor de gemeente Westerlo toont aan dat de fietspaden vooral slecht scoren op trilcomfort. De gemeente Westerlo kan al mooie cijfers op tafel leggen wat betreft de breedte van de fietspaden (8,3/10) en tussenstroken (7,5/10). De sterk verouderde fietsinfrastructuur, zoals bijvoorbeeld in de August Cannaertstraat en Guldensporenlaan, zorgen voor een slechte score op trilcomfort. Vanuit de provincie Antwerpen adviseren we de gemeente dan ook te werken met asfalt in plaats van met cementbeton of klinkers. Hoe egaler het oppervlak hoe beter het trilcomfort.

Gemengd verkeer

Op 4 kilometer van de BFF-routes in Westerlo is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Voor fietsers is het minder fijn fietsen in het stuk Oevelse Dreef tussen de Tongerlostraat en de Trienenkantlaan omwille van het extreem lage trilcomfort (-5,3/10). De klinkers zijn niet comfortabel voor de fietser. In Ter Voort en de Boerenkrijglaan adviseert de provincie Antwerpen om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer naar beneden te brengen en dit voor de veiligheid van de fietser.

Voor de gemeente Westerlo is de provinciale Fietsbarometer een uitstekend en gebruiksvriendelijk hulpmiddel om het fietsbeleid mee vorm te geven. In het gemeentelijk fietsactieplan komen de projecten die de gemeente Westerlo gaat uitvoeren quasi volledig overeen met de bevinding van de provinciale Fietsbarometer. 

Zo start de gemeente Westerlo met de rioleringswerken in de August Cannaertsstraat, met een volledig nieuw en comfortabel fietspad in de afwerkingsfase. Ook de fietsassen Jaak Lemmenslaan - Asberg, Geneinde, Hoog Heultje - Gravin de Merodestraat pakt de gemeente aan. 

Er zitten ook quick wins in de bevindingen van de provincie Antwerpen om de fietsveiligheid in de gemeente Westerlo te verhogen, zoals het aanbrengen van conforme fietssuggestiestroken op doorgangswegen en van pijlmarkeringen op tweerichtingsfietspaden.

Dat Westerlo zwaar inzet op de fiets is wel duidelijk. De gemeente neemt deel aan het schoolroutesysteem Route2School, verschillende trage wegen worden de volgende jaren aangepakt en de gemeente maakt deel uit van het provinciale project Verkeersveilige Gemeente. Ook in het fietsbeloningssysteem Bike2School stapt de gemeente mee in.

Rol van de provincie Antwerpen

De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet enkele aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de het fietsen in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website.

Jaak Lemmenslaan in Westerlo
De heraanleg van het fietspad van de Jaak Lemmenslaan staat op de planning van de gemeente Westerlo

Volgende van de detaillijst