Bedrijven uit de provincie Antwerpen nemen zelf maatregelen tegen files

publish date
23.10.2018

Agidens, Duracell Solutions, Vandeputte Safety International, VF Europe en WEB zijn 5 van de 27 werkgevers in de provincie Antwerpen die subsidies krijgen uit het Vlaamse Pendelfonds om projecten rond duurzaam woon-werkverkeer binnen de Antwerpse provinciegrenzen te realiseren. Het Pendelfonds ondersteunt bedrijven die zelf maatregelen nemen om het autosolisme te doen dalen. Met de steun van de Vlaamse overheid en het advies op maat van het Provinciaal Mobiliteitspunt dragen de werkgevers bij tot de omschakeling naar multimodaal transport. Wat zowel de bedrijven en hun werknemers ten goede komt als de aanpak van een ruimer mobiliteitsvraagstuk in de provincie.

Woon-werkfietser
Woon-werkfietser

Elke werkgever in de provincie Antwerpen kan een beroep doen op het Provinciaal Mobiliteitspunt om een mobiliteitsproject uit te werken en een subsidievraag bij de Vlaamse overheid in te dienen. De provincie Antwerpen ondersteunt concrete projecten op het terrein, om zo de mobiliteitssituatie voor werknemers en werkgevers te verbeteren. De provincie Antwerpen stelt twee mobiliteitsadviseurs ter beschikking van werkgevers. Hun advies is gratis, maar niet vrijblijvend. Bedrijven die gebruik maken van deze ondersteuning moeten ook daadwerkelijk investeren in duurzamer woon-werkverkeer.

Agidens (Zwijndrecht)

De consultant stelt vast dat het toenemende verkeer en de lange files op de Antwerpse ring extra stress bij de 386 werknemers teweegbrengt. Anderzijds wordt Agidens onteigend in functie van de Oosterweelverbinding, waardoor het bedrijf een 100-tal parkeerplaatsen verliest. De werkgever wil dit opvangen door in te zetten op een sterk fietsproject. Met dit project zal de fietsende werknemer bij Agidens in de watten worden gelegd: de werkgever biedt de mogelijkheid om een fiets, e-fiets of speed pedelec te leasen (waarbij 1/3 van de kost door de werknemer wordt gedragen), bouwt voldoende fietsenstallingen, betaalt fietsvergoeding en voorziet een uitgebreide fietsveiligheidsuitrusting.
Subsidiebedrag: 200 000 EUR

Duracell Solutions (Heist-op-den-Berg)

Deze marktleider in het produceren van alkaline- en oplaadbare batterijen kampt met een parkeerproblematiek op de site en wil daarom meer werknemers doen fietsen. De werkgever zal de subsidies inzetten voor een aantal infrastructurele maatregelen: douches, laadpunten voor elektrische fietsen, een overdekte fietsenstalling en de aanleg van een voetpad van de fietsenstalling naar de bedrijfsingang. De werkgever is bovendien volop bezig met het onderzoeken van extra fietsmaatregelen zoals een leasefietsenplan, fietsonderhoud en de aankoop van fietsregenkledij maar zal deze maatregelen buiten het subsidiedossier uitvoeren.
Subsidiebedrag: 22 390,40 EUR

Vandeputte Safety International (Boechout en Puurs)

Vandeputte is actief in de sector van de industriële veiligheid en welzijn. Naast een duidelijke strategische doelstelling op het vlak van veiligheid heeft de werkgever ook voor het thema mobiliteit duidelijke interne doelen geformuleerd: tegen 2020 het huidige wagengebruik terugschroeven van 85 naar maximaal 65 procent. Uit de mobiscan die Vandeputte liet maken door het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen bleek dat er hoofdzakelijk potentieel voor fietsen was. Vandeputte wil de subsidies uit het Pendelfonds dan ook vooral gebruiken om de fietsvoorzieningen te optimaliseren: uitbreiden en verbeteren van de fietsenstalling, aanbieden van fietsonderhoud aan wie geen leasefiets heeft en aanbieden van fietsregenkledij en zadelhoesjes. De werkgever voorziet met eigen financiering nog een pak bijkomende maatregelen om het ambitieuze mobiliteitsdoel te realiseren, van een verhoogde fietsvergoeding tot een uitgebreid fietscharter met o.a. thuiskomstgarantie, fietsherstel en persoonlijke begeleiding bij het uitstippelen van het beste fietstraject.
Subsidiebedrag: 17 253 EUR


VF Europe (Bornem e.a.)

Dit confectiebedrijf merkt bij haar 874 werknemers dat de auto het ‘makkelijkste’ vervoermiddel blijft en wil hen aanmoedigen om voor duurzamere oplossingen te kiezen. Om dat te bereiken, rolt het bedrijf een breed mobiliteitsproject uit. VF Europe is doordacht tewerk gegaan en heeft zich in het verleden goed voorbereid door voor de verschillende grote vestigingen een mobiscan te laten opmaken door de Provinciale Mobiliteitspunten.
De werkgever zet zowel in op fietsen als op openbaar vervoer en carpoolen. Daarnaast heeft VF Europe oog voor de omkaderende communicatie en sensibilisatie.
Subsidiebedrag: 137 568,50 EUR

WEB (Turnhout)

WEB begeleidt werkzoekenden in de Kempen en omstreken via jobcoaching, jobtraining en werkplekleren. De werkgever wil het autogebruik door de eigen werknemers terugdringen en zet daar een bedrijfsfietsenproject voor op. Voor een vzw is een volledig eigen financiering van een dergelijk project vaak niet makkelijk haalbaar. WEB heeft daar een gulden middenweg in gevonden: een investering door de werkgever, een subsidie van het Pendelfonds en een bijdrage door de werknemers zal het mogelijk maken voor werknemers én cliënten om een kwaliteitsvolle fiets te huren, inclusief onderhoud, verzekering en pechbijstand. Werknemers engageren zich financieel én principieel via een fietsengagement van 50 procent. Zij blijven wel fietsvergoeding ontvangen. De werkgever investeert ook in een beveiligde en overdekte fietsenstalling, laadpunten, douches en lockers.
Subsidiebedrag: 42 888 EUR

 

Overzicht alle gesubsidieerde projecten in de provincie Antwerpen:

Werkgever

Toegekend subsidiebedrag

Agidens International

€ 200.000,00

ARLANXEO Belgium NV

€ 29.319,50

Axi nv

€ 24.481,80

AZ Turnhout

€ 37.833,28

Boortmalt

€ 12.599,27

Bruco Containers

€ 25.750,50

Cargill NV

€ 36.960,00

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Pont vzw

€ 4.620,00

Continental Foods Belgium NV

€ 53.583,00

De Brug VZW

€ 43.811,00

Diametal

€ 13.200,00

DPD Belgium

€ 785,00

Duracell Solutions

€ 22.390,40

Ferranti Computer Systems

€ 36.568,89

Groep Kerkstoel

€ 12.870,00

Ineos nv

€ 90.961,51

Jeugdzorg Ter Elst

€ 43.658,00

Mobilant

€ 8.500,00

OLO vzw

€ 6.875,00

PZ Duffel

€ 60.500,00

Sonoco Consumer Products Mechelen BVBA

€ 81.350,00

VAB

€ 8.465,00

Vandeputte International NV

€ 17.235,00

VF Europe

€ 137.568,50

Volkswoningen van Duffel CVBA

€ 3.564,00

WEB

€ 42.888,00

Werkmmaat vzw

€ 13.350,00

Totaal

€ 1.069.687,65

 

Ondersteuning door het Provinciaal Mobiliteitspunt

Het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen opereert vanuit de dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen. Twee mobiliteitsadviseurs ondersteunen en begeleiden werkgevers die het woon-werkverkeer van hun werknemers duurzamer willen organiseren. De mobiliteitsadviseurs analyseren de mobiliteitsgegevens van een bedrijf en brengen deze in kaart. Op die manier geven zij de werkgever een duidelijke kijk op de eigen mobiliteitsproblematiek en doen zij aanbevelingen voor een efficiënte aanpak. De dienstverlening van het Provinciaal Mobiliteitspunt is gratis. Bedrijven die een subsidieaanvraag willen indienen voor de volgende oproep van het Pendelfonds nemen best zo snel mogelijk contact op met het Provinciaal Mobiliteitspunt.

Meer informatie vind je op de provinciale website

 

Meedenken over verkeer in de regio Dessel-Geel-Mol-Retie

publish date
19.10.2018

Bijna 2.200 mensen dachten deze zomer online mee na over hoe we ons in de toekomst vlot en veilig kunnen verplaatsen in de regio Geel, Mol, Dessel en Retie. Soms denken we daar hetzelfde over, af en toe zijn we het oneens. Ben je benieuwd naar de resultaten? Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kan je op 20 en 22 november terecht in Geel en Mol.

In de toekomst minder files en verkeersveilige wijken, dat wil iedereen. De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie krijgen via de N18 heel wat motorverkeer te slikken. Het verkeer dat nu op de N18 zit, zou meer gebruik kunnen maken van de N118. Een probleem dat niet eenvoudig op te lossen is en waarvoor verschillende alternatieve oplossingen bestaan.

De Provincie Antwerpen werkt nu aan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) dat knopen moet doorhakken en oplossingen kiezen. Er bestaan verschillende oplossingsrichtingen die met een frisse blik worden bekeken. Een nieuwe aanpak gaat uit van dialoog met alle betrokkenen en het brede publiek.

Daarom doet de provincie Antwerpen een beroep op de kennis van wie de wegen in het hart van de Kempen het meest gebruikt of de omgeving errond het beste kent. Iedereen kan meepraten. Alle reacties en ideeën nemen we mee bij de opmaak van het nieuwe PRUP en het bijhorende milieueffectenrapport.

Dankzij de deelname van bijna 2.200 mensen aan de zomerbevraging over verkeer in deze regio, is veel duidelijker geworden hoe mensen zich in de regio verplaatsen en welke problemen ze daarbij ervaren. De voorkeuren over mogelijke tracés om de N18 met de N118 te verbinden zijn onderbouwd met argumenten. We willen met jou dieper ingaan op de resultaten van deze bevraging.

Ontdek op 20 en 22 november de antwoorden van de online bevraging. De nodige kaarten liggen open op tafel. Je kan alles in ongeveer een half uurtje bekijken. Wie dat wil, kan nog zijn mening kwijt of met zijn vragen terecht bij het projectteam van de provincie Antwerpen. Zo kan iedereen actief meedenken en zijn of haar ideeën letterlijk op de kaart zetten. We overlopen samen vragen zoals zoals Waarom kiezen zo veel of zo weinig mensen voor een specifiek tracé? Wat zijn de voor- en nadelen van een tracé? Heb jij een idee over hoe een (kleine) ingreep het verkeer in jouw buurt vlotter doet verlopen? Er is een plekje voorzien waar je ongestoord je mening kan neerpennen.

Welkom op 20 november in CC De Werft in Geel en op 22 november in het Gemeentehuis van Mol. Telkens vanaf 18u tot 21u.

Actieplan verkeersveiligheid 16 Vlaamse gemeenten

publish date
27.09.2018

Om het aantal verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen liever vandaag dan morgen terug te dringen, sloegen de provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK) de handen in elkaar om samen een project Verkeersveilige gemeente uit te werken. De eerste fase van het project Verkeersveilige gemeente werd vandaag afgesloten met een actieplan verkeersveiligheid voor 16 geselecteerde gemeenten.

Actieplan Verkeersveilige gemeente
Actieplan Verkeersveilige gemeente

16 gemeenten

De provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur, de VSV en OVK selecteerden op basis van de ongevallencijfers 16 deelnemende gemeenten: Bornem, Borsbeek, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Puurs, Ravels, Rijkevorsel, Schelle, Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en Wuustwezel. De 4 partners hebben voor hen een begeleidingstraject rond verkeersveiligheid uitgewerkt. 

Fase 1 van dit traject, de verkeersveiligheidscoaching van de VSV onder begeleiding van studiebureau TRIDÉE, is vandaag afgerond. Op basis van een zelfevaluatie, ingevuld door de betrokken gemeenten en politiezones, werd er gepeild hoe ze scoorden op vijf aspecten die gerelateerd zijn aan verkeersveiligheid: educatie, handhaving, betrokkenheid, infrastructuur en evaluatie. De bespreking aan de hand van de zelfscan en een inspiratielijst met mogelijke acties resulteerde in een concreet actieplan verkeersveiligheid voor alle 16 gemeenten.

Vervolgtraject Verkeersveilige gemeente

Vanaf vandaag gaan de provincie Antwerpen, de federale diensten van de gouverneur en OVK in een tweede fase aan de slag met de 16 gemeenten. Zij ondersteunen de gemeenten om de verkeersveiligheidsacties uit het actieplan te verwezenlijken om een SAVE- en ZERO-label te behalen.

 • SAVE-label
  Een gemeente ontvangt het SAVE-label na uitvoering van de 13 acties voor de onderwerpen waar OVK binnen het SAVE-actieplan de nadruk op legt. Het SAVE-label betekent dat de ontvangende gemeente zich grondig voorbereid heeft op de ultieme verkeersveiligheidstest. Het toont tevens de wil aan om verkeersveiligheid binnen de gemeente te laten uitgroeien tot een heuse verkeerveiligheidscultuur, door samenwerking tussen alle betrokken diensten en medewerking van alle lokale actoren/stakeholders.
 • ZERO-label
  Om het ‘ZERO-label Verkeersveilige gemeente’ te behalen, zorgt een gemeente ervoor dat verkeersveiligheid volledig ingebed is in het bestuur, de gemeentediensten en politiezone aan de hand van een duidelijke visie. Samen formuleren ze verschillende acties ter verbetering van de verkeersveiligheid op hun grondgebied. De provincie Antwerpen biedt expertise aan om de gemeente daarbij maximaal te ondersteunen. De provincie Antwerpen maakt ook de acties in het verkeersveiligheidsactieplan concreet en meetbaar, evalueert de snelheids- en ongevallencijfers en optimaliseert de samenwerking tussen politie en gemeente.

Werken aan verkeersveiligheid doe je niet alleen. Dat de eerste 16 gemeenten amper zes maanden na de officiële aftrap van het project Verkeersveilige gemeente al een concreet actieplan kunnen voorleggen en klaar zijn om te starten met hun ZERO-begeleiding uit fase 2 motiveert. Zolang er doden en zwaargewonden vallen door en in het verkeer, blijft de inzet op verkeersveiligheid cruciaal. Het doel is en blijft zero, nul, geen slachtoffers in en door het verkeer. Dat gemeenten deze doelstelling massaal onderschrijven, betekent dat ze om de veiligheid geven van hun inwoners, hun jongeren.

Actieplan verkeersveiligheid 16 Vlaamse gemeenten
Actieplan verkeersveiligheid 16 Vlaamse gemeenten

Eerste hulp bij fietspech op fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen

publish date
21.09.2018

Op maandag 24 september werd op het Stationsplein in Kontich een eerste fietskluis voor de mobiele fietspechdienst geïnstalleerd. Fietsers op de fietsostrade F1 die in Kontich in panne vallen, kunnen met een elektrische vervangfiets uit die kluis hun rit zorgeloos verder zetten. Ondertussen wordt de fiets hersteld door de sociale-economie-organisatie Werkmmaat. Voor november vind je tussen Mortsel en Mechelen op de fietsostrade F1 om de 3 km zo’n fietskluis.

Fietsatelier Mol

In de fietskluizen bergen fietsers hun defecte fiets veilig op en vinden ze een elektrische vervangfiets om hun traject mee verder te zetten. De fietspuntploegen van vzw Werkmmaat en vzw ‘t Atelier, organisaties in de sociale economie, herstellen de kapotte fietsen en plaatsen ze terug in de fietskluizen. De herstellingen gebeuren via het ‘altijd thuiskom-principe’. Dat wil zeggen dat het enkel gaat om kleine herstellingen (aan het licht, de remmen, de ketting …) die nodig zijn om reglementair en veilig thuis of tot bij een reguliere fietshandelaar/-hersteller te geraken. Grote herstellingen, zoals een slag in het wiel of het vervangen van de batterij van een elektrische fiets, vallen hier dus niet onder.

Hoe werkt de mobiele fietspechdienst?

Je volgt de aanwijzingen op de zijkant van de fietskluis. Met je smartphone registreer je eerst je fietspech. Daarna krijg je een sms met een code om de poort van de fietskluis te openen. Na de herstelling stuurt het fietspunt je een bericht dat je je fiets weer kunt ophalen in de fietskluis waar je hem achterliet. Het gebruik van de elektrische vervangfiets is gratis, enkel voor de herstelling van jouw fiets worden kosten aangerekend. Die factuur wordt via e-mail verstuurd.

8 fietskluizen op het proeftraject

De volgende weken komen er ook fietskluizen in Mechelen, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Mortsel en Hove. Ten laatste op 1 november 2018 moeten alle 8 kluizen op het volledige proeftraject operationeel zijn. Dit proefproject duurt 2 jaar en wordt daarna geëvalueerd.

Provinciale Fietsbarometer analyseert 37 km fietspaden in Duffelse gemeente

publish date
13.09.2018

De gemeente Duffel telt 37 kilometer bovenlokale fietspaden (BFF). De provinciale Fietsbarometer analyseerde deze grondig. Ze evenaren met 6/10 het provinciale gemiddelde. Fietsen in gemengd verkeer, met een lengte van 1,5 kilometer, krijgt een gemiddelde eindscore van 2,8/10 tegenover 4,1/10 voor het provinciaal gemiddelde.

Fietsbrug Duffel
De fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen scoort in Duffel 7,1/10

Het rapport van de provinciale Fietsbarometer voor de gemeente Duffel toont aan dat de fietspaden vooral slecht scoren op trilcomfort. Toch zien we als provincie dat Duffel heel wat inspanningen levert om de situatie voor fietsers te verbeteren. Naast geplande investeringen in fietsinfrastructuur volgen zij het aantal fietsers op de voet en tellen zij op geregelde tijdstippen op verschillende locaties in de gemeente. De absolute toplocatie is de brug over de Grote Nete in het centrum van het dorp (O.L.Vrouwlaan) waar bijna 5 000 fietsers geteld werden. 

Fietspaden

De fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen scoort met 7,1/10 het beste voor het hele BFF op het grondgebied van Duffel. Daar tegenover scoort de Walemstraat met 3,8/10 erg laag. Deze globale score is opgebouwd uit een score op breedte (5,3/10), score op afscheiding van het fietspad tot de rijbaan (7,3/10) en trilcomfort (1,3/10). De herinrichting van deze straat staat wel op de planning van de gemeente. De fietspaden scoren in de gemeente Duffel alleen op vlak van trilcomfort onder het provinciaal gemiddelde. Zo haalt de Mechelsebaan N14 slechts 1,6/10.


Gemengd verkeer

Op 1,5 kilometer van de BFF-routes in Duffel is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Fietsers houden niet van de Kiliaanstraat (0/10) omwille van het extreem lage trilcomfort. De kasseien remmen het autoverkeer maar zijn niet comfortabel voor de fietser. De Rechtstraat als onderdeel van de F1 scoort met 8,2/10 goed als gemengd verkeer route. Waar routes in gemengd verkeer laag scoren is dit meestal te wijten aan de hogere verkeersintensiteiten en parkeerbewegingen.
Gemiddeld scoren de gemengd verkeerroutes 2,8/10 buiten de spits en 3,8/10 binnen de spits.

Voor de gemeente Duffel levert dit rapport een schat aan informatie over een heel aantal van de fietspaden. De gemeente vindt het provinciale gemiddelde niet slecht, maar aangezien Duffel inzet op een sterk fietsbeleid, wil het de lat hoger leggen. Voor de trop drie van de slechtste fietspaden is de gemeente al in de weer. Zowel voor de Walemstraat, Notmeir en de Lintsesteenweg is het, samen met de buurgemeenten, de aanpak van deze fietspaden aan het voorbereiden. Ook voor de bijzonder slechte fietspaden langs de Mechelsebaan is er beterschap in het vooruitzicht nu de gemeente dit project bij de Vlaamse overheid nieuw leven heeft kunnen inblazen. 

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Duffel ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.


 

Provincie Antwerpen onderzoekt meest ideale traject voor ontbrekende schakel op de fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom via de haven

publish date
11.09.2018

De fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom brengt je via Merksem, Ekeren, Antwerpen Haven, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet zo naar Ossendrecht, Woensdrecht en Bergen op Zoom in Nederland. Deze fietsostrade volgt het fietspad langs de Noorderlaan in de haven. Omdat er nog geen verbinding is tussen het centrum van Ekeren en de Noorderlaan stelde de provincie Antwerpen een ontwerper aan om het meest ideale traject voor deze ontbrekende schakel te bepalen en te ontwerpen.

Infotentoonstelling ontbrekende schakel F12 Antwerpen-Bergen op Zoom
Omwonenden konden al een eerste blik werpen op het voorstel van de ontbrekende schakel op de fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom via de haven

De fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom is een belangrijke fietsverbinding voor de haven. Momenteel komt nog 81% van de in het havengebied tewerkgestelde werknemers met de auto. Slechts 6% van de woonwerk-verplaatsingen gebeurt per fiets, tegenover 15,5% als Vlaams gemiddelde. Het grote potentieel van de fietsostrade F12 zit in het totaal aantal werknemers in de haven: om en bij de 60 000 werknemers werken voor ongeveer 900 bedrijven waarvan 68% vanuit de nabije omgeving komt. Daarom is het van belang om in te zetten op een vlot, ecologisch, veilig en gezond woon-werkverkeer.

Fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom

De fietsostrade F12 sluit aan op de F14 Antwerpen-Essen op de Argentiniëlaan ter hoogte van het station Noorderdokken langs de Havanasite om daarna de Ekersesteenweg over te steken langs de wijk Rozemaai, en verder te gaan via de afrit Leugenberg richting Bergen op Zoom. De provincie Antwerpen ontwerpt de ontbrekende schakel tussen de Noorderlaan en het centrum van Ekeren. Dit project situeert zich ten zuiden van het rangeerstation Antwerpen Noord en ten noorden van de Ekerse Putten.

Tijdens een infomarkt konden omwonenden en bedrijven een eerste blik werpen op het voorstel voor het tracé van deze ontbrekende schakel. Met de informatie van omwonenden en partners gaat ontwerper Sweco nu aan de slag om ontwerpplannen op te maken.
 

Plannen

Hieronder vind je de eerste voorstellen. 

Provincie Antwerpen start werken fietsostrade F11 tussen luchthaven Deurne en Boechout

publish date
06.09.2018

De eerste spadesteek voor de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen Mortsel en Boechout is een feit. Over een afstand van 3,7 kilometer legt de provincie Antwerpen er een fietsverbinding aan dat deel uitmaakt van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier. Indien alles vlot verloopt fiets je eind volgend jaar vlot van de luchthaven in Deurne tot aan de Ernest Claeslaan in Lier.

Start werken F11 Mortsel Boechout

Het project start aan de Vosstraat, langs de luchthaven in Deurne richting Boechout. Op de grens van Boechout en Mortsel komt er een kunststof fietsbrug over de sporen, die aansluit op de Victor Heylenlei. Deze straat wordt een fietsstraat. In de Oude Steenweg verlegt de provincie Antwerpen het fietspad naar de zijde waar het aansluit op de reeds aangelegde fietsostrade, waardoor fietsers geen twee keer moeten oversteken.

Het gaat om een traject van 3,7 kilometer lang waar de provincie Antwerpen een fietsostrade van 4,5 meter breed in rood-bruine asfalt aanlegt. Voor de fietser betekent dit een vlottere maar vooral een veiligere route met maar liefst 11 kruisingen minder.

Investeringen

De provincie Antwerpen investeert in dit project ruim 9 miljoen euro. Voor de bouw van de brug over de sporen op de grens van Boechout en Mortsel kan de provincie Antwerpen beroep doen op EFRO-steun (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). De gemeente Boechout en Water-link i.s.m. Aquafin investeren eveneens in het project, respectievelijk 418 000 euro en 260 000 euro. Ook de Vlaamse overheid draagt ruim 3 miljoen euro bij.

Verloop werken

De werken voor dit deel van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier zullen ruim een jaar duren. Na het rooien van bomen en verwijderen van andere obstakels start de aannemer o.a. met de bouw van keerwanden langs de parking Luchthaven. Meer dan wat lokale verkeershinder zullen de werken niet met zich meebrengen. Water-link i.s.m. Aquafin maakt van de werken gebruik om in de Victor Heylenlei een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.

Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier

Voor de provincie Antwerpen zijn de steden Lier en Antwerpen belangrijke knooppunten in het fietsostradenetwerk. Op termijn fiets je vanuit de Pallieterstad veilig, vlot en comfortabel via fietsostrades naar Antwerpen (F11), Mechelen via Lint (F16 en F1), Aarschot (F104), Herentals (F103) en Boom (F17). In Antwerpen sluit de F11 aan op de FR10, het Ringfietspad en de F1 richting Mechelen.
De fietsostrade F11 Antwerpen-Lier wordt 12 km lang. Op slechts 30 minuten fiets je dan van Antwerpen naar Lier.


 

EFRO en Europa logo

Provincie Antwerpen betaalt 1 miljoen euro voor veilig fietsen op Berlaarse- en Kesselsesteenweg in Nijlen en Berlaar

publish date
31.08.2018

De provincie Antwerpen betaalt 1 miljoen euro Fietsfondssubsidie voor de heraanleg van het fietspad langs de Berlaarsesteenweg van Nieuwe Bevelsesteenweg in Kessel (Nijlen) tot Legrellestraat in Berlaar. Met deze middelen legden de gemeenten Berlaar en Nijlen een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad in rode beton aan waardoor fietsers er voortaan veilig kunnen fietsen.

De gemeenten Berlaar en Nijlen legden een afgescheiden fietspad aan met Fietsfondssubsidies

Over een afstand van 2,3 kilometer werd een afgescheiden, 2,5 meter breed fietspad in rode beton aangelegd. Hiermee pakten de gemeenten Berlaar en Nijlen het aanliggend, oncomfortabel en te smal fietspad in betonplaten aan. De gemeenten dragen dankzij de Fietsfondssubsidie slechts 20 % van de totale kosten van de aanleg van het fietspad. De provincie Antwerpen betaalde 990 000 euro Fietsfondssubsidie uit en vordert hiervan de helft terug bij de Vlaamse overheid.

In landelijke gemeenten, zoals Berlaar en Nijlen, vormt de fiets een belangrijke vervoersmiddel. Om het fietsverkeer te stimuleren maken de gemeenten voortdurend werk van comfortabele en veilige fietspaden. De steun van de provincie Antwerpen betekent voor zowel Berlaar als Nijlen een mooie steun. 

Vrijliggend fietspad

De aanleg van een vrijliggend fietspad langsheen de Berlaarsesteenweg is een schoolvoorbeeld van hoe gemeentebesturen over de gemeentegrenzen heen kunnen samenwerken aan projecten die de inwoners van de beide gemeenten ten goede komen. Dit fietspad stopt niet aan de gemeentegrens en biedt zo een veilige route voor iedereen, en de schoolgaande jeugd in het bijzonder, die van of naar één van de twee gemeenten wil fietsen.
De gemeente maakte van de werken ineens gebruik om in het stuk tussen de Nieuwe Bevelsesteenweg en de laatste woning van de Berlaarsesteenweg riolering aan te leggen. Daarmee is de Berlaarsesteenweg volledig uitgerust met riolering.

Toekomst

De provincie Antwerpen zet al jaren sterk in op de fietsende pendelaars. We moedigen lokale besturen aan om zelf fietspaden aan te leggen of te vernieuwen. Dat hebben Berlaar en Nijlen alvast goed begrepen. Beiden gemeenten dienden onlangs een nieuwe subsidie in. Nijlen voor de heraanleg van de Herenthoutsesteenweg, een project van ruim 1,6 miljoen euro en Berlaar voor het centrum, goed voor ruim 500 000 euro.

 

 

Ravels pakt mindere score provinciale Fietsbarometer aan

publish date
28.06.2018

Op het grondgebied van de gemeente Ravels ligt zo’n 34,7 km aan bovenlokale fietspaden. Deze scoren met 5,8/10 net iets onder het provinciale gemiddelde van 6,1/10. Fietsen in gemengd verkeer met een totale lengte van 0,9 km krijgt een gemiddelde eindscore van 2,1/10 tegenover 4,1/10 voor het provinciaal gemiddelde.

Arendonksesteenweg in Ravels scoort 8,3 op 10
Arendonksesteenweg in Ravels scoort 8,3 op 10

Deze score heeft vooral te maken met de breedte en het trilcomfort van de langere assen zoals het Geeneinde (3,7/10) en de Tilburgseweg (4/10). Het nieuwe fietspad langs de Arendonksesteenweg (8,3/10) krikt dit gemiddelde op. Volgens deze cijfers van de provinciale Fietsbarometer is er nog wat werk aan de winkel in Ravels. Maar de gemeente levert al inspanningen om de situatie voor de fietsers te verbeteren. Zo is het nieuwe fietspad langs de Bredaseweg nog niet verwerkt in deze resultaten. Bovendien zit de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Turnhoutseweg en Tilburgseweg-Grens in de pijplijn.


Fietspaden

De fietspaden scoren op vlak van breedte lager dan de algemene eindscore. Toch is Ravels bezig om ook op deze trajecten veilig fietsverkeer te garanderen. De eenrichtingsfietspaden langs Moleneinde-Vooreel (N118) en een gedeelte langs de Turnhoutseweg (N12) scoren beide met beschikbare breedte van 90 cm laag. Het Vlaams Gewest werkt momenteel in samenwerking met het gemeentebesuur aan een onteigeningsprocedure op het traject Moleneinde-Vooreel (N118), zodat nadien gestart kan worden met de aanleg van volledig vrijliggende enkelrichtingsfietspaden.
 

Gemengd verkeer

Op 0,9 km van de BFF-routes in Ravels is geen fietsinfrastructuur aanwezig (Torenstraat/Dreef en Dorp) en fiets je in gemengd verkeer. De routes zijn daardoor weinig geschikt om te fietsen en scoren amper 1,8/10 en 2,7/10. De hoofdredenen voor deze mindere score zijn het trilcomfort en de verkeersintensiteit. De gemeente Ravels is zich er van bewust dat de fietssuggestiestrook in Dorp (N12) minder geschikt is om te fietsen, maar ziet, door plaatsgebrek, het niet mogelijk er fietspaden aan te leggen. Torenstraat/Dreef vormt het historisch centrum van de deelgemeente Weelde, mooi om te fietsen en door de lage verkeersintensiteit uiterst geschikt voor gemengd verkeer, waardoor de aanleg van een vrijliggend fietspad zeker niet nodig is. Het trilcomfort (rijbaan in klinkers en kasseien) zorgt hier voor een lagere score

De gemeente Ravels heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in een aantal fietspaden (Mierdsedijk, Singelstraat, Steenweg Baarle, …) die niet zijn opgenomen in het BFF waardoor het rapport een vertekend beeld van de algemene situatie geeft. De gemeente neemt het advies van de Provincie Antwerpen zeker ter harte en zal op korte termijn een aantal maatregelen, in overleg met het Vlaams Gewest, nemen die de verkeersveiligheid sterk verhogen, zoals bijvoorbeeld het markeren van dubbele pijlen op dubbelrichtingsfietspaden ter hoogte van kruispunten.   

Rol van de provincie Antwerpen

“De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden”, legt Luk Lemmens uit.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Ravels ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

 

Werken fietsostrade F11 tussen Mortsel en Boechout starten in september 2018

publish date
19.06.2018

De omgevingsvergunning voor het deel van de luchthaven in Deurne tot aan het station in Boechout voor de fietsotrade F11 Antwerpen-Lier is afgeleverd.

Dit betekent dat de werken in september 2018 van start gaan. De werken, die een jaar in beslag nemen, omvatten de aanleg van een fietspad van 3,5 km en de bouw van een fietsbrug over de sporen op de grens tussen Mortsel en Boechout. 

Hoe de werken zullen verlopen en welke route het vrachtverkeer volgt tijdens de werken, vind je op onderstaande afbeeldingen.

Routes vrachtverkeer voor aan- en afvoer materiaal
Routes vrachtverkeer voor aan- en afvoer materiaal
Fasering van de werken
Fasering van de werken
Fasering van de werken
Werfbord

Burgerparticipatie voor regionale ontsluiting Geel en Mol

publish date
08.06.2018

De woonkernen in Geel, Mol en Dessel krijgen via de N18 heel wat zwaar motorverkeer te slikken. Een probleem dat niet eenvoudig op te lossen valt maar waarvoor verschillende opties zijn. De provincie Antwerpen wil de mening van de burgers vragen om dan de haalbaarheid van elke optie te onderzoeken. Vandaag legden we aan 40 lokale sleutelfiguren de aanpak van het project voor en hoe de burgerparticipatie willen vormgeven. Binnenkort starten we alvast met een online bevraging. Die moet gedetailleerde gespreksstof opleveren voor de inspraakmomenten met burgers in november.

Om de verkeersleefbaarheid in de regio te verbeteren, moet het verkeer dat nu op de N18 zit en vooral door de woonkernen rijdt, meer gebruik maken van de N118. Een heuse mobiliteitsknoop die je niet eenvoudig ontwart. Bij de vorige poging vernietigde de Raad van State het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de regionale ontsluiting van Geel. Met een frisse aanpak en veel aandacht voor burgerparticipatie nemen we het project opnieuw op. We koppelen het nieuwe PRUP en het milieueffectenrapport (plan-MER) aan een breed verhaal voor de regio. Vandaag, vrijdag 8 juni, nodigden we lokale sleutelfiguren zoals Hans Claesen, Ringland Geel en lokale adviesraden, uit om ons klankbord te zijn. We toetsten we bij hen af hoe we de ruime bevolking het beste betrekken bij het zoeken naar oplossingen.

Meewerken?

Heb jij een suggestie om deze verkeersknoop te ontwarren? Of ben je benieuwd naar de ideeën die momenteel op tafel liggen? Hou dan zeker de communicatiekanalen van de provincie Antwerpen, de stad Geel en de gemeenten Mol, Dessel en Retie in de gaten. De provincie Antwerpen organiseert in de zomer alvast een online bevraging. Die moet gespreksstof opleveren voor dialoogmarkten in november. Meer informatie vind je op de webpagine over de regionale ontsluiting Geel en Mol.
 

Sfeerbeeld startmoment met sleutelfiguren
Sfeerbeeld startmoment met sleutelfiguren

Provincie Antwerpen start realisatie Mobiliteitsvisie Middenkempen op

publish date
30.05.2018

In 2015 werd in de Middenkempen aan de alarmbel getrokken: de wegen slibben er dicht. De provincie Antwerpen heeft de coördinerende taak op zich genomen om samen met de betrokken steden en gemeenten de knelpunten in kaart te brengen en vervolgens mogelijke oplossingen te zoeken. Dit resulteerde in de bovenlokale Mobiliteitsvisie Middenkempen. Vandaag ondertekenden de provincie Antwerpen, de steden Geel en Herentals en de gemeenten Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven een samenwerkingsovereenkomst om het actieplan te realiseren.

Provincie en gemeenten ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Mobiliteitsvisie Middenkempen
Provincie en gemeenten ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Mobiliteitsvisie Middenkempen

 

Goede afspraken maken goede vrienden. Om goed samen te werken ondertekenden de provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee maken de betrokken partijen elkaar duidelijk dat ieder verder wil samenwerken om de engagementen na te komen. Hiermee is de eerste actie van de bovenlokale Mobiliteitsvisie Middenkempen een feit.

3 principes, 15 strategische acties en meer dan 20 deelacties

Het mobiliteitsvraagstuk in de Middenkempen kan onmogelijk door één gemeente aangepakt worden. Het is ook ver van opportuun: maatregelen van de ene gemeente kunnen voor nieuwe problemen zorgen in een andere. De provincie nam daarom een coördinerende rol waar bij het uitschrijven van een gezamenlijke toekomstvisie in samenwerking met de betrokken gemeenten, Infrabel en de Vlaamse partners. Deze visie steunt op drie pijlers:

 • leefbare dorpskernen zonder doorgaand vrachtverkeer
 • inzet op openbaar vervoer met snelbuslijnen en haltes op de snelwegen
 • veilige autoluwe fietsroutes.

Vervolgens zijn 15 strategische acties en meer dan 20 deelacties geformuleerd om de Mobiliteitsvisie voor de Middenkempen te realiseren. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zet hiervoor het licht op groen.

De oplevering van het eindrapport Mobiliteitsvisie Middenkempen is niet het eindstation maar eerder het startschot om de visie de komende jaren om te zetten naar tastbare realisaties op het terrein. Concreet kunnen de betrokken partners initiatief nemen om studies op te starten, ontwerpen te maken en infrastructurele maatregelen uit te voeren. Kortom, er is werk aan de winkel.

De provincie als streekmotor

Om het actieplan te realiseren zal een goede procesopvolging noodzakelijk zijn. De provincie Antwerpen zal haar rol als streekmotor waarmaken door de gemeenten en de bovenlokale mobiliteitsactoren samen aan tafel te brengen, de stuurgroep samen te brengen, voor te bereiden en op te volgen.

Mobiliteit stopt niet aan een gemeentegrens. Het is een taak van de provincie Antwerpen om samen met de gemeenten bovenlokale visies te ontwikkelen. Met een bottom-up benadering kunnen er heel wat zaken gerealiseerd worden. Infrabel en AWV starten studies op om de veiligheid en doorstroming op hun netwerk te verbeteren. De provincie Antwerpen wordt als procesbegeleider hierbij betrokken. 

De provincie als actieve partner

Met praatjes vult men geen gaatjes en dus steekt ook de provincie Antwerpen de handen uit de mouwen. Uit de mobiliteitsvisie blijkt dat de verhouding tussen verplaatsingen met de wagen versus het openbaar vervoer en fiets respectievelijk 70%-30% bedraagt. Om naar de verhouding 50%-50% te gaan moet het aantal fietser met de helft stijgen en het aantal gebruikers van het openbaar vervoer verdubbelen.

De provincie wil daarom het fietsostradenetwerk rond knooppunt Herentals vervolledigen:

 • Voor Herentals – Balen zijn de plannen klaar en start de realisatie.
 • Voor Herentals –Lier en Herentals – Turnhout worden studies opgestart om deze verbindingen te ontwerpen. 
 • Ook is er de ambitie om de missing link tussen station Herentals en de fietsostrade Herentals – Aarschot weg te werken.

Daarnaast zal de provincie samen met de gemeenten ook veilige autoluwe fietsroutes ontwikkelen die de dorpskernen met elkaar verbinden. Tenslotte laat de provincie een haalbaarheidsstudie voeren om de E313 in te schakelen als Hoogwaardig Openbaar Vervoer-corridor.
 

 


 

Volgende van de detaillijst