Bouw M-loods bereikt hoogste punt

publish date
02.03.2023

De provincie Antwerpen geeft met deze investering van 3.700.000 euro het land- en tuinbouwonderwijs in de regio een nieuwe impuls. Het imposante gebouw is tevens een pioniersproject binnen de Green Deal Circulair Bouwen.

Werfbezoek M-loods PITO

De M-loods kadert in het masterplan van de site en zal naast een grote praktijkruimte en 7 nieuwe klaslokalen voor in totaal 154 leerlingen ook zorgen voor beschutting voor de landbouwwerktuigen. Het project sluit bovendien aan bij de ambitie van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen om het opleidingsaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de brede agrarische sector. Zo werd vorig schooljaar al de nieuwe richting ‘Paardenhouderij duaal’ opgestart. Ook de investering in een virtuele simulator past in de ambitie van de school om dé referentie te blijven voor land- en tuinbouwonderwijs in de regio.

Land- en tuinbouwopleidingen future-proof maken

Land- en tuinbouwers staan niet alleen in de frontlinie van de klimaatcrisis, maar maken ook deel uit van de oplossing. Met een innovatief onderwijsaanbod wil ook het Provinciaal Onderwijs Antwerpen een positieve bijdrage leveren. PITO Stabroek biedt een uitgebreid aanbod aan richtingen waarin leerlingen al vanaf het tweede jaar van de eerste graad via een uitgesproken STEM-aanpak kunnen kiezen voor een opleiding die hen voorbereidt op een job of een studie in de land- en tuinbouwsector. Dat vertaalt zich al enkele jaren in stijgende leerlingenaantallen. Opvallend is ook dat het aantal meisjes blijft toenemen. De uitbreiding van de praktijkruimte voor de agrarische opleidingen was daarom een noodzaak.

Daarnaast was de vroegere loods ook te klein voor de opslag van het logistieke materieel zoals landbouwmachines. Deze machines evolueren steeds meer naar hoogtechnologische en innovatieve werktuigen. Om die te kunnen bedienen, zoeken landbouw- en tuinbedrijven voortdurend gekwalificeerd personeel, maar die zoektocht verloopt moeizaam. De nieuwe opslagruimte in de M-loods biedt kansen omdat fabrikanten hier op een veilige manier demomachines ter beschikking kunnen stellen. Dat zorgt voor een win-winsituatie omdat PITO Stabroek zo de modernste landbouwmachines kan gebruiken voor het opleiden van gekwalificeerd personeel voor de mechanisatiesector.

De extra ruimte biedt ook heel wat mogelijkheden om schoolprojecten over een langere tijd te laten lopen of om leerlingen van andere richtingen kennis te laten opdoen rond hydraulica en pneumatica. Ook het gebruik door andere actoren uit de sector behoort zeker tot de mogelijkheden. Zo zullen in het gebouw ook perfect vervolmakingscursussen voor landbouwprofessionals kunnen worden georganiseerd.

Een nieuw huis voor machines, leerlingen en …  gierzwaluwen

In het nieuwe gebouw komen dus alle onderwijsfuncties en logistieke noden met betrekking tot de land- en tuinbouwopleidingen bij elkaar. De leerlingen zullen vlot kunnen doorlopen van het praktijklokaal naar de theorielokalen en alle materiaal is binnen bereik opgeslagen.

Daarbij is ook aan het comfort en de gezondheid van de leerlingen en leerkrachten gedacht. De mechanische ventilatie is CO2-gestuurd waardoor bij een hogere bezetting (en dus meer CO2) ook meer verse lucht in de klassen wordt geblazen.

Leuk detail: ook aan de kleinste bewoners werd gedacht. De land- en tuinbouwers in spe gaan zelf vogelhotels bouwen die onder het dak zullen worden geplaatst. Huismussen en gierzwaluwen krijgen er zo een veilige nestgelegenheid zonder dat ze verder onder de dakbedekking kunnen kruipen. Architectenbureau Stramien zal de leerlingen daarbij begeleiden zodat de vorm en de materialen goed bij het concept van het gebouw passen. Het project brengt de leerlingen dichter bij de natuur en dat past dan weer binnen het moderne agrarische onderwijs waarin ecologie een belangrijke rol speelt.

Duurzaam én circulair

De nieuwbouw wordt gebouwd volgens de huidige BEN+ energiestandaard van de provincie Antwerpen. Dat betekent dat het gebouw niet alleen weinig energie nodig heeft voor verwarming, warm water, koeling en ventilatie, maar ook dat het meer energie zal opwekken dan het zelf verbruikt. Daarvoor wordt bijvoorbeeld een zonnepaneelinstallatie voorzien met een vermogen van 72kWp. Ook past dit schoolproject binnen Plan Vandaag, het provinciaal klimaatplan, dat ijvert voor een leefbare, klimaatneutrale en klimaatveilige toekomst.

In het kader van de Blue Deal van de Vlaamse Overheid, een programma dat de strijd aangaat tegen waterschaarste en droogte, wordt ook de bestaande riolering op de site aangepast met een extra buizenstelsel en nieuwe gracht. Daardoor zal PITO de afvoer van hemelwater en afvalwater in de toekomst kunnen scheiden. Het systeem om regenwater op te vangen kan tot 110.000 liter water recupereren voor gebruik in de serres. Deze aanpak maakt de site weerbaarder tegen hevige neerslag en lange droogteperiodes. En het verbruik van drinkbaar water zal daardoor aanzienlijk verminderen.

Met de bouw van de M-loods neemt de provincie Antwerpen deel aan de Green Deal Circulair Bouwen, een programma van de Vlaamse Overheid om pioniersprojecten in het circulair bouwen aan te moedigen en te ondersteunen. Er is nagedacht over wat er met de gebruikte materialen en componenten in een volgende fase kan gebeuren, ook nadat deze geen deel meer uitmaken van het huidige gebouw.