PTS Mechelen viert 8 jaar SDG's met inspirerende SDG-tour

publish date
26.09.2023

PTS Mechelen is een provinciale school met een sterke focus op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ter ere van de 8ste verjaardag van de SDG's organiseerden de leerkrachten een boeiende SDG-tour om te laten zien voor welke SDG's zij zich inzetten en welke opmerkelijke projecten en initiatieven er al in de school werden geïmplementeerd.

De 17 SDG’s zijn een plan om de wereld duurzamer te maken. Ze gaan over mens, planeet en welvaart en kunnen alleen gerealiseerd worden via partnerschap met velen en door in te zetten op vrede en sterke publieke diensten. De doelstellingen gelden voor iedereen – burgers, verenigingen, bedrijven en alle overheden - en voor alle landen. Zo zorgen we dat niemand achterblijft.

Directeur Kim Vervenne is trots op de vele SDG-initiatieven binnen de PTS Mechelen: “Onze school zet zich dagelijks in voor hoogwaardig technisch en beroepsonderwijs. We geloven oprecht dat SDG4, kwaliteitsonderwijs voor iedereen, een krachtig instrument is voor positieve verandering. We blijven dan ook volop inzetten op duurzaamheid, inclusiviteit en wereldburgerschap en proberen deze kernwaarden zo veel als mogelijk te integreren in onze educatieve activiteiten. We hopen dat deze SDG-tour anderen kan inspireren om ook met deze waarden aan de slag te gaan.”

De SDG-tour nam de genodigden mee op een reis door de school, waarbij er werd stilgestaan bij verschillende inspirerende projecten en initiatieven die bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG's. Hieronder vind je enkele hoogtepunten.

Duurzame nieuwbouw

In maart vorig jaar startte in PTS Mechelen de bouw van Blok G. Dat gebouw zal plaats bieden aan 200 leerlingen van de eerste graad en is volledig duurzaam en energiezuinig. Het gebouw maakt gebruik van een geothermische warmtepomp en betonkernactivering voor de verwarming en koeling. Daarnaast is de buitenschil grotendeels van verduurzaamd hout en zal een ondergrondse regenwateropslag voorzien worden van 630 m³. Hierin komt het regenwater van alle omliggende daken terecht (ongeveer 6.000 m² dakoppervlakte). Het opgevangen regenwater zal gebruikt worden voor de bewatering in de serres en de beplantingen, het doorspoelen van toiletten en buitenkraantjes. Met deze ingreep kan de huidige grondwaterwinning op de site worden afgebouwd.

Samen tegen voedselverspilling

PTS Mechelen werkt samen met de non-profit organisatie Foodsavers om voedselverspilling tegen te gaan. Foodsavers staat bekend om hun inzet om voedseloverschotten te verzamelen en te verdelen onder mensen die in armoede leven of moeite hebben om voldoende voedsel te verkrijgen. PTS Mechelen levert elke week – kosteloos - kraakverse groenten en sappig fruit aan Foodsavers. Het partnerschap met Foodsavers is een belangrijke stap in de strijd tegen voedselverspilling. PTS Mechelen is trots om bij te dragen aan dit waardevolle initiatief.

OKAN-klas PTS Mechelen

OKAN, een brug naar de toekomst

PTS Mechelen biedt een gespecialiseerd OKAN-traject aan voor anderstalige nieuwkomers. Het doel is om alle leerlingen, ongeacht geslacht, scholingsgraad of afkomst, geletterd en rekenvaardig te maken.

Bij de start van het schooljaar worden de taal- en rekenvaardigheden van elke leerling grondig in kaart gebracht. Op basis van testresultaten en lesobservaties worden de leerlingen voor wiskunde en Nederlands verdeeld in niveaugroepen. Zo kunnen de leerlingen, ieder op hun eigen niveau, een zo sterk mogelijke basis van het Nederlands ontwikkelen met het oog op een verdere doorstroom naar het reguliere onderwijs.

Onze schoolgebouwbeheerder meet ... en bespaart!

PTS Mechelen zette met ondersteuning van het 'Netwerk Schoolgebouwbeheerder' van de provincie Antwerpen een succesvolle energiebesparingsactie op. Een eerste stap was het in kaart brengen van alle energieverbruikers op de site. De school inventariseerde alle apparaten en installaties die energie verbruiken, van de luchtgroep tot de ijskast in de leraarskamer. Via een ingenieus gebouwbeheerssysteem slaagde PTS Mechelen erin om het sluipverbruik op de site op te sporen. Sluipverbruik is energieverbruik dat onnodig is en dat kan worden voorkomen. Op basis van de bevindingen van het gebouwbeheerssysteem heeft PTS Mechelen een uitschakelplan opgesteld. Dit plan beschrijft welke apparaten en installaties wanneer kunnen worden uitgeschakeld zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.

Bram Vermeylen over de SDG's in PTS Mechelen

Jonge change-makers aan zet

Leerlingen en leerkrachten uit de eerste graad B-stroom werken tijdens de examenperiodes in december en juni aan inspirerende projecten rond de SDG's. Tijdens deze projecten werken de leerlingen 4 halve dagen in projectvorm en op een speelse manier aan het ontwikkelen van een duurzame attitude met aangepaste vaardigheden. Dat kan gaan over ecologische keuzes en duurzaam bouwen, maar evengoed komen andere thema’s aan bod.

Zo onderzoeken leerlingen armoede in derdewereldlanden en ontdekken ze dat armoede ook dichtbij huis een probleem is. Ze leren toekomstgerichte keuzes maken en begrip hebben voor de ongelijke start die kinderen vaak maken.

In een ander project bereiden leerlingen een gezonde maaltijd voor leerlingen van een basisschool in de buurt en sturen ze bemoedigende boodschappen naar kinderen in het ziekenhuis. Op deze manier leren ze waardevolle verbindingen te leggen met de samenleving, ook buiten de schoolmuren.