Departement Algemeen Beleid

Het departement Algemeen Beleid heeft twee centrale diensten. 

Stafdienst Algemeen Beleid

De Stafdienst ondersteunt de provinciegriffier in zijn dagelijkse werking, zowel naar de eigen diensten van het departement als naar de andere departementen en de deputatie toe.

Griffie

De Griffie staat in voor de ondersteuning van de werking en verslaggeving aan de politieke organen