Departement Financiën

Stefan Verbruggen

Functie
Financieel beheerder

Bij vragen voor de financieel beheerder, gelieve de stafdienst Financiën te contacteren.

Stafdienst Financiën

De stafdienst Financiën ondersteunt en adviseert de financieel beheerder bij de uitvoering van zijn taken.

Dienst Begroting

De dienst Begroting ondersteunt en coördineert de opmaak en aanpassingen van het budget en meerjarenplan en waakt over de wettelijke voorschriften.

Dienst Boekhouding

De dienst Boekhouding staat in voor:

  • het voeren van de boekhouding en het opmaken van de jaarrekening van de provincie;
  • het beheer van de geldmiddelen;
  • het debiteuren- en crediteurenbeheer;
  • het onderzoeken van de wettigheid en regelmatigheid van dossiers die aan het voorafgaand visum van de financieel beheerder worden onderworpen;
  • het nazicht van de uitgavenstaten en de verificatie van de kasboekhouding en geldvoorraad van de provisiehouders en van de aangestelde ambtenaren voor het innen van geringe dagontvangsten.

Dienst fiscaliteit

De dienst Fiscaliteit zorgt voor de vestiging en de invordering van de provinciebelastingen gezinnen en bedrijven. Een bijkomende taak van deze dienst is het invorderen van de niet fiscale schuldvorderingen van de provincie Antwerpen.