Departement Logistiek

We zorgen voor duurzame en onderhouden gebouwen en beheren vastgoed. We richten werkplekken in, voorzien kantoormateriaal en stellen vergaderzalen ter beschikking. We staan in voor een klantvriendelijk onthaal en bewaking en zorgen voor catering en vervoersmiddelen. Een omvangrijk dienstenpakket draagt ertoe bij dat iedereen optimaal kan functioneren.

Daarbovenop kopen we centraal goederen en diensten aan en bieden we ondersteuning bij het opstellen van overheidsopdrachten. We volgen de verzekeringen op en bieden algemene juridische ondersteuning. Ook het actieve beheer van informatie (archief en bibliotheek) en het uitzetten van een organisatiebreed informatiebeleid, behoren tot onze taken.

Ons departement bestaat uit samenwerkende teams. Een directiecomité en teamverantwoordelijken sturen de teams aan. Over de teams heen pakken we in werkgroepen transversale thema’s aan.

Dit zijn onze teams:

 • team Administratie gebouwen
 • team Algemene ondersteuning
 • team Beveiliging en bewaking
 • team Financiën
 • team Gebouwbeheer
 • team Goederenbeheer
 • team Huisvesting
 • team Hospitality
 • team Informatiebeheer
 • team Juridische ondersteuning
 • team Ontwerpen gebouwen
 • team Overheidsopdrachten
 • team Projecten gebouwen
 • team Vastgoed