Departement Logistiek

We zorgen voor duurzame en onderhouden gebouwen en beheren vastgoed. We richten werkplekken in, voorzien kantoormateriaal en stellen vergaderzalen ter beschikking. We staan in voor een klantvriendelijk onthaal en bewaking en zorgen voor catering en vervoersmiddelen. Een omvangrijk dienstenpakket draagt ertoe bij dat iedereen optimaal kan functioneren.

Daarbovenop kopen we centraal goederen en diensten aan en bieden we ondersteuning bij het opstellen van overheidsopdrachten. We volgen de verzekeringen op en bieden algemene juridische ondersteuning. Ook het actieve beheer van informatie (archief en bibliotheek) en het uitzetten van een organisatiebreed informatiebeleid, behoren tot onze taken.

Ons departement bestaat uit samenwerkende teams. Departementsoverleg, diensthoofden en teamverantwoordelijken sturen de teams aan. 

Onze organisatiestructuur:

 • stafdienst Logistiek (SLOG)
  • coördinatie duurzaamheid
  • beheer kunstcollectie
 • dienst Informatiebeheer en Ondersteuning (DIO)
  • team Administratie
  • team Financiën
  • team Overheidsopdrachten
  • team Verzekeringen
  • team Communicatie
  • team Archief- en collectiebeheer
  • team Contactbeheer en procesondersteuning
  • team Documentbeheer en digitaal samenwerken
 • dienst Architectuur en Vastgoed (DAV)
  • team Projecten
  • team Ontwerpen
  • team Bouwtechniek
  • team Juridische ondersteuning
  • team Vastgoed
  • team Administratie architectuur
  • team Ondersteuning
  • cel Kwaliteit
  • cel Accountmanagers
 • dienst Facilities & Maintenance (DFM)
  • team Beveiliging & bewaking
  • team Gebouwbeheer
  • team Helpdesk & Magazijn
  • team Hospitality
  • team Huisvesting
  • team Mobiliteit & Vloot

Duurzaamheidsrapport

Jaarlijks zetten we een aantal duurzame realisaties in de kijker. Wandel zeker eens door ons duurzaamheidsrapport van 2020.