Departement Mens, Communicatie en Organisatie

Team Personeelsbewegingen

Team Personeelsbewegingen gaat op zoek naar nieuwe medewerkers voor alle boeiende werkplekken binnen de provincie en begeleidt medewerkers vanaf zijn/haar aanwerving tot het moment dat hij/zij uit dienst gaat. Dit houdt onder andere het organiseren van selectieprocedures in, het opvolgen van allerlei verlofstelsels en zoveel meer. 

 

Gemeenschappelijke preventiedienst

Zij hebben als opdracht het welzijn van alle provinciemedewerkers te bevorderen en te bewaken. Zij zijn actief op volgende welzijnsdomeinen: arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid, ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing werkplekken en de psychosociale risico’s door het werk.

 

Team Personeelsadministratie

Dit team is het centrale aanspreekpunt voor alle provinciemedewerkers voor alle vragen over salaris, vergoedingen (bv. fietsvergoeding, kinderbijslag) en voordelen (bv. hospitalisatieverzekering, elektronische maaltijdcheques).

Zij behandelen alle pensioenvragen en staan in voor het secretariaat van het pensioenfonds OFP Provant.

Ook beheren zij het systeem van tijdsregistratie (aanwezigheden, ziekte, verlof) en het personeelsbudget.

 

Stafdienst DMCO

De stafdienst ondersteunt het departementshoofd en neemt overkoepelende taken van het departement op zich.

Verder adviseren zij op juridisch vlak over allerlei personeelsaangelegenheden, tuchtdossiers en invaliditeitsdossiers (arbeidsongevallen en beroepsziekten) en staan ze in voor het syndicaal overleg.

 

Sociale dienst

De sociale dienst begeleidt medewerkers, individueel of in groep, bij het zoeken naar een persoonlijk evenwicht om optimaal te kunnen functioneren op het werk. Van moeilijkheden op het werk of in de privésfeer tot eenvoudige informatieve vragen: geen vraag is te veel en discretie is verzekerd. Hier vinden medewerkers een luisterend oor bij psychosociale kwesties of situaties van grensoverschrijdend gedrag.

 

Dienst Talent- en Organisatieontwikkeling

Deze dienst ondersteunt alle medewerkers van de provincie Antwerpen in hun professionele ontwikkeling en groei. Zo kunnen zij hun functie optimaal uitvoeren en jou als burger professioneel verder helpen.

Bij deze dienst kunnen de interne collega's terecht voor:

  • Advies en ondersteuning voor persoonlijke leervragen: open en op maat 
  • Ondersteuning bij projecten 
  • Advies en ondersteuning rond organisatieontwikkeling 
  • Strategische cyclus

Communicatiedienst

De communicatiedienst ondersteunt de interne en externe communicatieacties van de provincie Antwerpen. Via het intranet, de website, de sociale media, publicaties, persconferenties en evenementen krijgen medewerkers, inwoners, pers en andere doelgroepen informatie over wat de provincie doet en waar ze voor staat. Verder is de dienst ook het aanspreekpunt voor de huisstijl en ons logo.

Logo nodig?

Heb je in het kader van een samenwerking of sponsorship het provinciale logo nodig, dan bezorgen wij je dit graag. Stuur ons een e-mail met informatie over welke toepassing van het logo je nodig hebt (bijvoorbeeld vermelding van het logo op een affiche), en we bezorgen je nodige informatie.

 

Prova

De feitelijke vereniging Prova is de personeelsvereniging van de provincie Antwerpen voor collega's en collega's op rust.

Voornaamste doelstelling is het smeden van een band van solidariteit tussen de personeelsleden en gewezen personeelsleden door het organiseren van allerlei activiteiten op het vlak van ontspanning, cultuur, sport en vrije tijd in de breedste zin.