Inhuldiging hermeandering Kleine Nete in Kasterlee door gouverneur Cathy Berx

publish date
26.03.2023

Aan het recreatiedomein Ark van Noë in Kasterlee is de historische meander van de Kleine Nete hersteld. Deze was in het verleden rechtgetrokken, waardoor het overstromingsrisico in stroomafwaarts gelegen gebieden toenam. Door de oude loop van de rivier te herstellen krijgt water meer ruimte en wordt heel de omgeving beschermd tegen droogte of wateroverlast.

Dit project is een van de maatregelen van het rivierherstelprogramma Kleine Nete. Als procesbegeleider van het rivierherstelprogramma Kleine Nete huldigde de gouverneur de hermeandering in, samen met burgemeester Ward Kennes van gemeente Kasterlee.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is als waterbeheerder van de Kleine Nete hoofduitvoerder van dit project, samen met de gemeente Kasterlee. Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie, binnen het kader van de Blue Deal.

Hermeandering Kleine Nete
© Senne Das