Gouverneur Cathy Berx overhandigt sleutel nieuwe commandopost Rode Kruis-Antwerpen

publish date
03.05.2023

Rode Kruis-Antwerpen stelde op 2 mei 2023 in Ranst zijn nieuwe mobiele commandopost voor de medische discipline voor. Het nieuwe voertuig kadert binnen de professionalisering van de noodplanning en werd geschonken door het Multidisciplinair En Innovatief Veiligheidsfonds Antwerpen (MEIVA). De officiële inhuldiging vond plaats op Campus Vesta in aanwezigheid van gouverneur Cathy Berx en Koen Monsieurs (Diensthoofd spoedgevallen UZA).

Rode Kruis- Antwerpen: “Na een aantal grotere rampen in het verleden (brand bij Switel, gasramp in Ghislenghien, treinramp in Buizingen, … ) werd duidelijk dat ook binnen de noodplanning een dringende behoefte bestaat aan professionalisering en modernisering van de dienstverlening. Deze commandopost vormt een belangrijke bijdrage in de efficiëntieverhoging van de noodplanning. Met het nieuwe voertuig wil Rode Kruis-Antwerpen de coördinatie van de medische disciplines op het rampenterrein groeperen en vereenvoudigen. Het gaat om een licht en flexibel voertuig dat snel ter plaatse kan zijn en omvormbaar is tot een commandostructuur met vergaderruimte waar tot 10 mensen kunnen werken. Complementair met het voertuig beschikt Rode Kruis-Vlaanderen over vrijwilligers met verschillende expertises en een hoge graad van professionalisering om deze mobiele commandopost efficiënt en accuraat in te zetten.”