Gouverneur en deputatie proeven eerste aardbeien uit Hoogstraten

publish date
30.03.2023

Donderdag 30 maart waren de Ghesellen van de Aardbei te gast op het Antwerpse provinciehuis. Daar schonken zij de eerste aardbeien van het seizoen aan provinciegouverneur Cathy Berx en aan de voltallige Antwerpse deputatie. Gedeputeerde Mireille Colson is als ridder in het Hertogelijk Genootschap opgenomen.

Het is een jaarlijkse gewoonte dat het ‘Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei’ een bezoek brengen aan de gouverneur en deputatie van provincie Antwerpen. Gouverneur Cathy Berx, gedeputeerden Luk Lemmens, Kathleen Helsen, Jan De Haes, Mireille Colson en provinciegriffier Maarten Puls proefden van de aardbeien die door teler Luc Krijnen werden geplukt. De Ghesellen voerden een plechtige ceremonie uit -het intronisatiekapittel- en gedeputeerde Mireille Colson werd als ridder opgenomen in het Hertogelijk Genootschap.

De groep Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten bestaat uit 12 leden, waarvan er 6 bij de plechtigheid aanwezig waren: Luc Verwerft, Jef Van Looy, Ward Baets, Jean-Pierre De Paepe, Jan Schrijvers en teler Luc Krijnen. De Ghesellen van de Aardbei droegen voor deze plechtige overhandiging hun traditionele klederdracht.

De aardbeientelers hebben vorig jaar samen meer dan 31.000.000 kilo aardbeien geteeld.