Gouverneur en deputatie proeven eerste aardbeien uit Hoogstraten

publish date
25.03.2024


De eerste aardbeien zijn geplukt. Om dat te vieren waren op donderdag 21 maart de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten te gast op het Antwerpse provinciehuis. Daar schonken zij de eerste primeuraardbeien van het seizoen aan provinciegouverneur Cathy Berx en de voltallige Antwerpse deputatie. Tot slot ridderden De Ghesellen Provinciegriffier Maarten Puls en namen hem op in het Hertogelijk Genootschap van de Aardbei.

Het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten werd opgericht op 29 april 1977. Dat gebeurde met een plechtige ceremonie, het installatiekapittel, en onder het goedkeurend oog van de toenmalig Antwerpse gouverneur Andries Kinsbergen. Sindsdien is het een jaarlijkse gewoonte dat het Genootschap de eerste aardbeien van het seizoen laat proeven aan de gouverneur en deputatie.

Dit jaar is het de 41-ste keer dat de Ghesellen op het provinciehuis werden ontvangen. Gouverneur Cathy Berx, gedeputeerden Luk Lemmens, Kathleen Helsen, Jan De Haes, Mireille Colson en provinciegriffier Maarten Puls proefden er van de aardbeien die door teler Luc Krijnen eerder deze week zijn geplukt. De aardbeientelers van Coöperatie Hoogstraten telen samen in totaal meer dan 28.700.000 kilo aardbeien.

Griffier geridderd in de Orde van de Aardbei

Tijdens een ceremonie, het intronisatiekapittel, namen de Ghesellen Provinciegriffier Maarten Puls op als ‘Ridder in de Orde van de Aardbei’. Tot op vandaag zijn er meer dan 250 personen geridderd. Daar zitten bekende namen tussen zoals Herman Van Rompuy, Adrie van der Poel, Lieve van Gils en Chris van den Durpel. 

Zeven van de twaalf Ghesellen aanwezig

Het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei bestaat uit twaalf leden. Daarvan maakten er zeven hun opwachting: Luc Verwerft, Jean-Pierre de Paepe – die er bij de oprichting in 1977 ook al bij waren -, Luc Verwerft, Ward Baets, Jan Schrijvers, Jan Aerts en teler Luc Krijnen. De Ghesellen van de Aardbei droegen voor deze plechtige overhandiging hun traditionele klederdracht.

De Ghesellen van de Aardbei werden ook al 35 keer ontvangen in het Koninklijk paleis. Drie keer door Koning Boudewijn, vier keer door Koning Albert I en één keer door Koning Filip. 

Deputatie en Ghesellen van de Aardbei
Deputatie en Ghesellen van de Aardbei
Gouverneur ontvangt Ghesellen van de Aardbei
Gouverneur ontvangt Ghesellen van de Aardbei