Gouverneur spreekt over "meanderen tussen wetenschap, beleid en praktijk" tijdens viering 10 jaar FIIW KULeuven in Geel

publish date
27.03.2024

Naar aanleiding van het tienjarig jubileum van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen reikte de KU Leuven op 25 maart 2024 op Campus Geel een erepenning uit aan dr. Bas Van der Veken, coördinator van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en voorzitter van het Vlaams Overleg Regionale Landschappen (VORL).

Bas werd bekroond voor zijn verdiensten als ingenieur. Door zijn ruime academische bagage en interacties met alle landschapsactoren wist hij als geen ander onderzoeksnoden op het terrein te identificeren en om te zetten in onderzoeksprojecten met concrete impact voor het veld. Vicerector prof. Gerard Govers prees Bas onder andere voor zijn pionierwerk aangaande de effecten van klimaatopwarming op onze ecosystemen en voor zijn steun bij de uitbouw van de opleiding biowetenschappen en meer specifiek de optie Toegepaste Omgevingswetenschappen op Campus Geel.

Tijdens deze zitting met als thema 'Van lab tot landschap: 10(00) jaar innovatie in de Kempen' bespraken prof. Maïka De Keyzer, prof. Karen Vancampenhout, dr. Bas Van der Veken en gouverneur Cathy Berx, de dynamiek tussen wetenschap, praktijk en beleid in de Kempen. Vanuit historisch perspectief en met de resultaten van 10 jaar toepassingsgericht onderzoek verkenden ze uitdagingen en kansen voor innovatie op het vlak van landschap, landbouw, voedsel, klimaat, bodem, water en biodiversiteit.

Gouverneur Cathy Berx: "Mijn coördinatieopdracht –in het bijzonder in en voor de unieke vallei van de Kleine Nete– vormt vandaag de brug met het uitmuntende werk van Bas Van der Veken, van de Regionale Landschappen.

Ook zij hanteren een uniek model: Zij zijn een netwerkorganisatie en hanteren een duurzaam overlegmodel. Ze dialogeren met hogere overheden en het middenveld en maken lokaal cruciale projecten waar met alle relevante stakeholders. Ze verbinden een brede kennis van de regio in zijn landschappelijk-ecologisch dimensie en als netwerk van partners en actoren, met het individuele keukentafel-niveau.

Ze werken transversaal en interdisciplinair met en in een landschap als framework waar natuur, landbouw en voedselvoorziening, erfgoed, toerisme, en zoveel meer harmonieus samenkomen. Ze zijn realisatiegericht want steken gretig ‘schuppen in de grond’, denk maar aan de talrijke uitvoeringsprojecten in de Kleine Nete.

Om het heel concreet te maken: Op 15 jaar realiseerde het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete meer dan 500 landschapsprojecten, goed voor meer dan 100 km houtkanten, meer dan 100 poelen, en de aanplanting van meer dan 250.000 bomen.

Last but not least speelt het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete een innovatieve rol b.v. in de uitrol van de methodiek van de landschapsbiografie.

Wat begon in de Kempen, veroverde vervolgens Vlaanderen.

Uit de fijne en veelvuldige samenwerking met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete kan ik concluderen dat dit ook echt werkt. De resultaten op het terrein zijn talrijk en waardevol. Dat is in niet geringe mate de grote verdienste van de persoon die we vandaag huldigen en van zijn hele team.

Beste Bas, heel veel dank voor en van harte proficiat met de manier waarop je dit model, als coördinator van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, al 15 jaar mee opzet en uitdraagt in de Kempen en bij uitbreiding in provincie Antwerpen.

Veel dank en waardering ook voor de wijze waarop je die inzichten al 5 jaar lang deelt met collega’s in heel Vlaanderen als voorzitter van het Vlaams Overleg Regionale Landschappen dat inmiddels 18 gebiedsdekkende Regionale Landschappen omvat."

De volledige tekst van de bijdrage van gouverneur Cathy Berx kan u hier nalezen:

 

Academische zitting 10 jaar FIIW KULeuven - Uitreiking erepenning Bas Van der Veken uitreiking erepenning Bas  lezing gouverneur Cathy Berx
Academische zitting 10 jaar FIIW KULeuven - Uitreiking erepenning Bas Van der Veken
Academische zitting 10 jaar FIIW KULeuven - opening
Academische zitting 10 jaar FIIW KULeuven - opening