Opheffing tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen voor de hele provincie Antwerpen. Permanente onttrekkingsverboden blijven onverminderd van kracht.

publish date
13.10.2022

De neerslag in september maakte een eidne aan de meest acute droogte. De tijdelijke onttrekkingsverboden op onbevaarbare waterlopen zijn niet langer noodzakelijk en worden vanaf 14 oktober e.k. opgeheven. Van een volledig herstel van het watersysteem is er echter nog geen sprake. De bevoegde diensten volgen de droogtetoestand daarom verder op. In stroomgebieden met een permanent onttrekkingsverbod verandert niets: permanente onttrekkingsverboden blijven van kracht. Onder deze tekst vindt u een kaart met een overzicht van de permanente onttrekkingsverboden.

Het politiebesluit, het persbericht en veelgestelde vragen kan u hieronder raadplegen.