Samen met gouverneur Cathy Berx huldigt het 11de Bataljon Genie (Burcht) een nieuwe pontonbrug op de Schelde in

publish date
27.03.2024

Sinds de komst van het 11de Bataljon Genie naar Burcht helft jaren ’50, beschikt het over een strategische toegang tot de Schelde. Concreet was dat een Bailey vakwerkbrugstructuur met drijvend ponton.

De stijger had een dubbele functie:

-        enerzijds kon Defensie zo de amfibische capaciteiten trainen en certifiëren op de uitdagende stromingen in de Schelde ;

-        en anderzijds verzekerde de steiger dat het bataljon altijd snel ter plaatse kon zijn bij gevraagde interventies langsheen het strategische Scheldebekken.

De oude structuur had echter ook een ernstige tekortkoming. Door de grote getijdenwerking op de Schelde kon het ponton maar zo’n 6-tal uur per dag gebruikt worden.  Dit beperkte niet enkel de oefeningen en trainingen, maar ook de interventiemogelijkheden in geval van nood. Na 70 jaar dienst was de structuur in 2020 bovendien ook volledig versleten en verroest.

Op 27 maart 2024 wijdden gouverneur Cathy Berx en Generaal Goetynck, Directeur-Generaal Material Resources, samen het nieuwe ponton officieel in.  Daarbij waren militaire en civiele partners aanwezig die een band hebben met het crisisbeheer op en rond de Schelde, evenals Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter en vele vertegenwoordigers van Defensie. 

Het nieuwe ponton zal een permanente toegang tot de Schelde bieden. Zo is ook de hulp aan de natie in geval van nood vanaf nu altijd verzekerd.

Deze nieuwe installatie is niet alleen een uitzonderlijke technische verwezenlijking. Ze versterkt de operationele en trainingsmogelijkheden in het hele Scheldegebied én bestendigt ook de band van het 11de Bataljon Genie met de Schelde en Antwerpen. 

 

Inhuldiging pontonbrug - brug en ponton
Inhuldiging pontonbrug - brug en ponton
Inhuldiging pontonbrug - gouverneur vaart mee met Zodiac
Inhuldiging pontonbrug - gouverneur vaart mee met Zodiac
Inhuldiging pontonbrug - Baileybrug
Inhuldiging pontonbrug - Baileybrug