WODCA-resultaten januari-september 2023 bekendgemaakt

publish date
25.10.2023

Al bijna 30 jaar zetten politiemensen zich tijdens WODCA-acties (Weekend Ongevallen Door Controles Aanpakken) tijdens de weekendnachten in om het verkeer op de Antwerpse wegen veiliger te maken.  Gemiddeld zijn er elk weekend 140 politiemensen op de been om WODCA-controles (snelheids-, alcohol- en drugscontroles) uit te voeren in de hele provincie Antwerpen. Gouverneur Cathy Berx stelt nu de resultaten van de eerste 9 maanden van 2023 voor.

Gouverneur Cathy Berx: “De WODCA-resultaten van de eerste 9 maanden van 2023 vergeleken met dezelfde periode uit 2022, tonen aan dat onze wegen en weekendverkeer op haast geen enkel vlak veiliger werden. En dat terwijl we blijven hopen, en vooral, sterk inzetten op minder ongevallen, minder doden en zwaargewonden in het verkeer. De werkelijkheid is dus anders. Zo nam het aantal verkeersongevallen in 2023 opnieuw toe, met helaas ook meer zwaar- en lichtgewonde slachtoffers tot gevolg.  Het aantal dodelijke slachtoffers in en door het nachtelijk weekendverkeer daalde, al lieten nog steeds drie personen het leven bij een weekendnachtelijk ongeval. 

Opvallend en zorgwekkend is dat het aantal snelheidsovertreders met maar liefst een kwart toenam (+26%). Ook alcohol en middelengebruik blijven sterk aanwezig in het Antwerpse nachtelijke verkeer en eisen zo nog steeds te veel slachtoffers. 

Met het oog op veiliger verkeer tijdens de weekendnachten, voerden de politiediensten in Antwerpen ook tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar opnieuw zo’n 120.000 snelheids- en ruim 50.000 alcoholcontroles uit. Ik ben hen daar zeer dankbaar en erkentelijk voor.

Verder wil ik alle weggebruikers voor extra waakzaamheid vragen wanneer we volgend weekend in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober de klok opnieuw een uurtje achteruit zetten.  Jaar na jaar stellen we vast dat de overschakeling naar het winteruur de start van een risicovolle periode op de weg is.  Studies van Vias Institute en ook internationale studies tonen aan dat het aantal voetgangers dat ernstig gewond geraakt of zelfs om het leven komt bij verkeersongevallen in de avondspitsen na de overgang naar wintertijd aanzienlijk verhoogt. Er zijn niet alleen meer ongevallen, ze zijn ook ernstiger. Wees dus uiterst alert en voorzichtig”.

Gouverneur Cathy Berx dankt alle politiezones, de Federale Wegpolitie, de medewerkers van de dienst Operationele Coördinatie en Steun van de Coördinatie- en steundirectie Antwerpen, de Scheepvaartpolitie en de aspiranten van de afdeling politieopleidingen van ‘Campus Vesta’ meest hartelijk voor hun grote inzet. De professionele, volgehouden en opnieuw opgevoerde inzet van alle politiediensten en de politieschool blijft noodzakelijk om de pakkans te vergroten. Een hoge pakkans en sterke sensibilisering blijven noodzakelijk om weekendongevallen onder controle te houden en opnieuw terug te dringen.