Grid

Grid provincie Antwerpen

We hernemen het lijnenspel uit het logo als basis voor een grafisch grid. Zo refereert heel onze visuele identiteit altijd aan de opbouw van het logo. Om de flexibiliteit te verhogen, voegen we twee extra lijnen toe.

We gebruiken minimaal 2 lijnen uit het grid.

Download de huisstijlgids voor meer informatie.

Logo en descriptor

Het logo en de optionele descriptor plaatsen we altijd op een witte achtergrond, ofwel in hetzelfde vlak, ofwel in een apart vlak.

Grid provincie Antwerpen

Invulling grid

Grid provincie Antwerpen
Grid provincie Antwerpen