Onze stem en beeldtaal

Onze stem

Een persoonlijkheid uit zich in daden, maar natuurlijk ook in woorden. De taal die je spreekt, verraadt je karakter en onthult de waarden die je aanhangt. Niet alleen door de inhoud maar ook door de stijl.

Hieronder vind je enkele richtlijnen die helpen om de merkpersoonlijkheid en merkidentiteit van de provincie Antwerpen consequent in alle geschreven communicatie door te trekken:

 1. Vertrouwelijk en nabij: spreek je toehoorder direct aan.
 2. Dynamisch, bezielend en proactief: schrijf actief.
 3. Duidelijk en direct: vermijd lange zinnen.
 4. Helder en beknopt: geen opeenstapeling van voorzetsels.
 5. Bezielend en bekwaam: vermijd omslachtigheid en verouderde uitdrukkingen.
 6. Dynamisch en proactief: gebruik verbogen werkwoorden in plaats van infinitieven als zelfstandig naamwoord.
 7. Deskundig en duidelijk: blijf consequent in je opsommingen.
 8. Verantwoordelijk en integer: taalregisters.

Schrijfwijze ‘provincie Antwerpen’

We schrijven ‘provincie Antwerpen’ met een kleine letter p en hoofdletter A. In doorlopende tekst schrijven we ‘de provincie Antwerpen’.

Het woord provincie krijgt een kleine letter p, omdat het een soortnaam is. ‘Antwerpen’ is een eigennaam en begint om die reden wel met een hoofdletter. De juiste schrijfwijze is dus ‘provincie Antwerpen’, zowel in aardrijkskundig als bestuurlijk verband. Voor vlot leesbare zinnen schrijf je in doorlopende tekst steeds ‘de provincie Antwerpen’, met lidwoord.

Enkele voorbeelden:

 • De provincieraad en de deputatie vormen samen het politiek bestuur van de provincie Antwerpen.
 • De provincie Antwerpen organiseert verschillende evenementen.
 • Er geldt een tijdelijk captatieverbod in verschillende stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.
 • De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek.

Om te verwijzen naar de bestuurlijke organisatie gebruiken we één van volgende varianten:

 • de provincie Antwerpen
 • het Antwerpse provinciebestuur
 • het provinciebestuur van Antwerpen

Niet: ‘provinciebestuur Antwerpen’ of ‘provinciebestuur van de provincie Antwerpen’.

Beeldtaal

De fotografie in de toepassingen van de provincie Antwerpen is bijzonder divers. Daarom zijn er slechts beperkte richtlijnen, die enkel betrekking hebben op sfeerfotografie.

De criteria die we hanteren worden hieronder omschreven.

 1. Open en positief karakter.
 2. Kleurbeelden waar mogelijk.
 3. Beelden met beweging: we brengen levendige, actieve mensen in beeld.
 4. Op ooghoogte: de fotografie staat dicht bij de mensen/bewoners.
 5. Wij kiezen voor spontane en directe fotografie.

Download de huisstijlgids voor meer informatie.