Submerken van de provincie Antwerpen

Algemene principes

In uitzonderlijke gevallen worden diensten of producten een submerk.

Submerken communiceren vanuit hun eigen logo en huisstijl, maar voegen evenwaardig het logo van de provincie Antwerpen toe. Indien gewenst kan een descriptor (de adresgegevens van het submerk) worden toegevoegd.

Een submerk word je niet zomaar. Een product of dienst moet voldoen aan vier voorwaarden:

  • een submerk is een exclusief product van de provincie Antwerpen;
  • een submerk heeft een eigen identiteit en een aanbod dat de normale verwachtingen overstijgt die mensen van een provinciebestuur hebben;
  • een submerk heeft als belangrijkste doelgroep ‘de burger’, niet de eigen sector of het middenveld, en staan via een eerstelijnsaanbod in direct contact met het grote publiek;
  • een submerk heeft een aanbod in de belevingseconomie (cultuur, ontspanning, educatie, etc.) en bevindt zich in een concurrentiële omgeving.

Voor meer informatie over submerken neem je contact op met de Communicatiedienst.

Voorbeelden submerk