Ons merk

Dit maakt ons uniek.

Omdat het leven van mensen niet stopt aan de grenzen van steden en gemeenten, zorgt de provincie Antwerpen voor oplossingen die net die grenzen overstijgen.

De provincie Antwerpen streeft ernaar een unieke positie in te vullen: we kunnen de zaken vanuit een breder perspectief bekijken dan de steden en gemeenten, en tegelijkertijd toch dichter bij de mensen staan dan de Vlaamse Overheid.

Zo zijn we groot genoeg om voor veel mensen iets te kunnen betekenen en net klein genoeg om de eigenheid van die mensen niet uit het oog te verliezen. We zien dus het bos zonder de bomen te vergeten.

Dit willen we bereiken.

Achter de schermen wordt vaak het belangrijkste werk verricht. Ook bij de provincie Antwerpen is niet alles wat we presteren even herkenbaar of opvallend. En dat is jammer. Want wie geweldig werk levert, verdient daar natuurlijk de nodige erkenning voor. Daarom willen we voortaan de steden, gemeenten en onze inwoners nog duidelijker en herkenbaarder betrekken bij wat we doen (en waarom we het doen).

Want wat we doen, doen we goed. En dat mag gerust gezien worden.

Onze merkessentie.

Dit willen we zijn.

De provincie Antwerpen beschikt zoals gezegd over een enorme rijkdom: onze verscheidenheid. Er is niet alleen enorm veel diversiteit binnen onze provincie, ook onze medewerkers zijn divers.

Die verscheidenheid aan medewerkers is geen belemmering, maar zorgt er net voor dat het geheel meer is dan de som van de delen.

Zo kunnen we intern goed samenwerken, en kunnen we tegelijkertijd als geen ander overweg met de brede waaier aan externe uitdagingen die een dynamische provincie als de onze met zich meebrengt.

Onze waarden.

Dit is hoe we willen werken.

Hoe we ons als provincie opstellen en gedragen, beschrijven we met 3 merkwaarden.

Verzorgen, vernieuwen en verbinden.

Het zijn niet zomaar 3 woorden op papier. Elk van onze merkwaarden is zorgvuldig gekozen en samen vormen ze onze leidraad bij alles wat we doen.

Onze stem.

Dit is hoe we klinken.

De stem van de provincie Antwerpen moet uniek en altijd herkenbaar zijn. In elke situatie en voor elke doelgroep. Net als de stem van je moeder, die je uit duizenden kan onderscheiden.

De toon waarmee de provincie praat, kan wisselen. Net zoals de toon van je moeders stem kan variëren naargelang tegen wie ze praat en waarover ze praat. Soms moeten we duidelijk en zakelijk zijn; op andere momenten net begripvol en dichtbij.

Dus, onze stem blijft dezelfde en herkenbaar, de toon kan veranderen naargelang de doelgroep en de boodschap.

Vertrouwd, fier en pittig.

De stem van de provincie Antwerpen moet passen bij onze waarden (verzorgen, vernieuwen, verbinden) maar moet ook voldoende generiek zijn om onze zeer diverse doelgroepen mee aan te spreken.

Onze stem is:

Onze beeldtaal.

Dit is hoe we onze provincie in beeld brengen.

Onze provincie blinkt uit in verscheidenheid, dus richtlijnen voor beeldgebruik moeten genoeg ruimte laten voor die verscheidenheid. Tegelijk moeten de beelden die we gebruiken ook volledig gebaseerd zijn op onze waarden.

Noot: indien er gewerkt wordt met een beeld van een kunstenaar of een specifiek campagnebeeld dat extern werd aangeleverd, kunnen uiteraard deze beelden gewoon gebruikt worden.