Klokkenluidersregeling

Voor deze regeling worden als externen gezien:

  • aandeelhouders en personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een overheidsinstantie, met inbegrip van leden die niet bij het dagelijks bestuur zijn betrokken;
  • vrijwilligers;
  • bezoldigde of onbezoldigde stagiairs;
  • aannemers, onderaannemers en leveranciers en iedereen die werkt onder hun toezicht en leiding;
  • personen die informatie over inbreuken hebben verkregen in een inmiddels beëindigde werkrelatie;
  • personen van wie de werkrelatie nog moet beginnen en die informatie over inbreuken hebben verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen;

Deze melding kan gemaakt worden bij: