Hooibeekhoeve organiseert workshops voor landbouwstudenten

publish date
24.04.2023
???module.newsItem.label.themes???

Hooibeekhoeve zit in een waarschuwingsnetwerk omtrent suiker- en voederbieten, dat geleid wordt door KBIVB (Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet vzw). Voeder- en suikerbieten telen, vraagt om kort op de bal te spelen qua gewasbescherming. De IPM (geïntegreerde gewasbescherming) richtlijnen stellen dat je het bestrijden van plagen en ziektes in de bietenteelt doet aan de hand van waarnemingen en waarschuwingen. Daarom organiseren Hooibeekhoeve en LCV vzw in de maand september workshops voor landbouwstudenten. Neem contact op met ons en we zoeken een moment dat we samen naar het veld kunnen trekken voor een educatief bezoek.

Afbeelding voederbieten

Insecten en bladziekten tellen

De onderzoekers van Hooibeekhoeve gaan ieder jaar het veld in om de insecten en bladziekten in voederbieten te tellen. Van het kiemlobstadium tot volledige sluiting van de rijen worden de plaag- en nuttige insecten geteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om bladluizen of schade aan planten, maar ook om lieveheersbeestjes, zweefvliegen, spinnen… In het najaar wordt overgeschakeld op bladziekten, zoals vergeling, roest en verschillende schimmelziekten. Wanneer een bepaalde schadedrempel overschreden wordt, kan er zo beslist worden om een behandeling met gewasbeschermingsmiddelen op te starten. Op deze manier gebruiken we enkel gewasbeschermingsmiddelen als dit noodzakelijk is en spuiten we niet preventief.

Het is noodzakelijk dat de landbouwers van de toekomst op de hoogte zijn van het systeem van waarnemingen en waarschuwingen, dat ze zelf in staat zijn om plaaginsecten en nuttigen te herkennen en kennis hebben over schadedrempels. Dit is een belangrijk onderdeel van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en stelt hen in staat om in te zetten op behandeling op basis van nood in de plaats van ‘kalenderbespuitingen’.  Nuttig dus om hen in contact te brengen met alle nieuwe ontwikkelingen en kennis binnen de sector.

Praktisch

We gaan in september 2023 workshops organiseren. Tijdens deze periode focussen we voornamelijk op de bladziekten. De groep krijgt een korte toelichting in het veld over hoe we te werk gaan en wat het doel is van het waarnemingen- en waarschuwingennetwerk. Daarna krijgen ze ook de kans om zelf waarnemingen te doen in een bietenperceel. 

In onderling overleg prikken we in september 2023 een educatief veldbezoek.

De workshops duren ongeveer 2 lesuren.

Locatie

Op een bietenveld van Hooibeekhoeve of in de buurt van de school.

Logobalk workshops voederbieten voor landbouwonderwijs