docAtlas krijgt een nieuwe werkgever én een nieuwe thuis

publish date
20.11.2023

DocAtlas, het leer- en kenniscentrum voor taal, welzijn en burgerschap, krijgt een nieuwe eigenaar. Thomas More-hogeschool neemt zowel de werking als de indrukwekkende collectie van meer dan 35.000 leermiddelen over.

36 jaar docAtlas, van bibliotheek naar een leer- en kenniscentrum

docAtlas bouwde doorheen de jaren een rijke collectie op aan materiaal voor anderstaligen. De werken zijn ideaal voor anderstaligen die Nederlands oefenen, voor kinderen, onderwijsinstellingen maar ook voor bedrijven die de taal van hun medewerkers op de werkvloer willen bijschaven. De werking evolueerde van een bibliotheek naar een kennis- en leercentrum met verschillende leeractiviteiten. De grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne vorig jaar zorgde zo voor enorm veel aanvragen bij docAtlas door leerkrachten, vrijwilligers, bibliotheekmedewerkers en begeleiders van opvangcentra. Deze maand blies docAtlas nog 36 kaarsjes uit.

De verhuisdozen staan klaar

De collectie van docAtlas, momenteel gehuisvest in het Atlasgebouw in Antwerpen, verhuist vanaf januari 2024 naar de Thomas More-campus in de Sint-Andriesstraat in Antwerpen. De collectie in Turnhout heeft op dit moment een thuis in de Turnhoutse bibliotheek. Thomas More kan rekenen op de steun van de provincie Antwerpen voor een vlotte verhuis en een naadloze overgang van de werking.

Waarom een nieuwe eigenaar?

Sinds de interne staatshervorming zijn de bevoegdheden van de provincies veranderd. Cultuur, welzijn en andere persoonsgebonden bevoegdheden zijn niet langer een kerntaak, de provincie Antwerpen kan de dienstverlening van docAtlas dus niet langer aanbieden. Provincie Antwerpen heeft de afgelopen periode zorgvuldig vele gesprekken gevoerd om tot een geschikte overnemer te komen en is blij om de fakkel te kunnen doorgeven aan Thomas More-hogeschool.

Stijn Coenen, algemeen directeur van Thomas More, is opgetogen met onze komst : “Onze hogeschool vindt het belangrijk om zijn maatschappelijke rol volop te spelen. We halen expertise binnen op vlak van migratie, inclusie en diversiteit, thema’s waar we veel belang aan hechten. Onze huidige inspanningen op dat vlak willen we zo ook een stuk zichtbaarder maken. Dit doen we onder andere door het leercentrum open te trekken, niet alleen voor studenten maar ook voor de buurt.”