Huishoudelijk reglement

Het decreet regelt echter niet alle aspecten. Daarom heeft de deputatie een huishoudelijk reglement opgesteld en goedgekeurd met een aantal aanvullende bepalingen over de wijze waarop de deputatie haar bevoegdheden uitoefent.