25 februari 2021

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Vergoeding externe deskundigen POVC eerste aanleg. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Wijziging meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Budget 2021. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/4

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus’ Geboorte. Budget 2021. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

1/5

Verdeelkrediet Mondiaal Beleid. Budget 2021. Geraamde aanwending. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Budget 2021. Verdeling van het krediet onder 'Subsidies met betrekking tot wonen' (V). Goedkeuring. (pdf)

2/2

Wonen. Sociale Huisvesting. Vraag van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, dhr. Matthias Diependaele, tot overdacht van de aandelen van de provincie Antwerpen in de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan het Vlaams Gewest. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Budget 2021. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw (VCM). Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van het provinciedecreet. Raamovereenkomst voor het aanstellen van een ontwerper voor infrastructuurwerken op afroep gedurende een periode van 4 jaar. Bestek. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Vastgoed. Beerse. Laakbeek (A.9.05). Verlegging ter hoogte van de Tempelstraat en langs de Pastoriestraat. Grondruil innemingen 6 en 7 tegen inneming 16. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Vastgoed. Rumst. Molenbeek (A.6.05). Verlegging en openlegging ter hoogte van de Kerremansstraat. Voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

7. BESLOTEN VERGADERING